+45 51 64 81 04

19-01-2015

Referat fra hovedbestyrelsesmøde mandag den 19, januar 2015.

Fra afdelingerne deltog: James fra gymnastik. Bjarne Nielsen fra badminton. Hanna B. Jespersen fra aktivitet. Anja P Hansen fra svømning. Peter Grandlev fra fodbold. Bjørge Olsen hovedkasser. Troels Christensen formand. Jette Fog sekretær.


I henhold til dagsorden:


Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde den 17, november 2014.

Godkendt.


Pkt. 2 Tilføjelser til dagsorden.

Ingen


Pkt. 3 Hovedformanden orientere.

Formanden bad Bjarne Nielsen om en orientering fra sidste møde i Tårnborggruppen, da formanden ikke selv var til stede ved nævnte møde. For ca. 14 dage siden var der et møde om oprettelse af et lokalråd ved dette møde forlod grundejerforeningen mødet. Der vil blive indkaldt til et stiftende lokalråd, den 4, marts 2015, der skal være mindst 5 medlemmer for at oprette et lokalråd.


Pkt. 4 Hovedkasseren orientere.

Bjørge fremlagde regnskaber for hovedkassen og TIF – avisen begge blev godkendt og sedes videre til generalforsamlingen.


Pkt. 5 Nyt fra afdelingerne.

Gymnastik opvisning den 28, marts i Tårnborg hallen opvisningen skal være, som man var i cirkus. Afdelingen leder efter instruktører til sæson 2015/2016.

Afdelingen har fået et nyt bestyrelsesmedlem Thomas. Pt træner Thomas U 11 pigerne. Der er ca. 100-110 medlemmer i afd.

Der arbejdes pt på revyen, som løber af stablen om kort tid. Ligeledes er der banko hver torsdag. Bestyrelsesmedlemmer til sæson 2015/16 er på plads.

Alle i bestyrelsen er på valg til næste generalforsamling pt er der ingen vished om der er nogle der vil vælges eller genopstiller til bestyrelsen. Der er kun motionister og veteraner, som spiller badminton i Tårnborg. Der er 89 medlemmer tilbage i afdelingen.

Afdelingen har sammen med Slagelse og Korsør afholdt et svømmestævne. Regnskabet er godt, der er pt ca. 642 medlemmer.


pkt. 6 evt. kommentar til formandens beretning.

Der var lidt smårettelser til.


Pkt. 7 Samarbejde med skolen om, oprettelse af et ”valghold”

Det blev besluttet at Troels skulle arbejde videre med skolen om oprettelse af et ”valghold”


Pkt. 8 Multimedlemsskab.

Det blev besluttet at vi skulle søge kommunen om tilskud til at få nye medlemmer til aktiviteterne i Tårnborg IF. Hvis det medfører udgifter for afdelingerne, at have ”nye” prøvemedlemmer vil de få udgifterne dækket af denne pulje.


Pkt. 9 Passive medlemskort.

Salget foregår den 19, april 2015. Vi mødes kl. 11.00 i Tårnborghallen.


Pkt. 10 Indstillinger til pokaler.

TGF pokalen: Henrik Kjærside, aktivitetsafd.

Solidart pokalen: Krestian Knudsen, svømmeafd.

Årets idrætsudøver pokal: Gustav Jørgensen, svømmer.

Årets leder pokal: Thomas Arvidson, fodboldafd.


Pkt. 11 På valg til generalforsamlingen.

Bjørge Olsen afgår som kasser. Tage, Mikkel og Jette modtager genvalg


Pkt. 12. Eventuelt.

Bjarne fortæller at 60+ er godt i gang lige pt er det i kælderen det foregår der bliver spillet dart og bordtennis. Den 3, februar 2015 kommer der en instruktør fra DGI, som vil instruere om et spil der hedder Bowls.

Den 18, januar var der et fodboldstævne i hallen, som sluttede ved 16.00 tiden. Kiosken havde været åbent, men efter den sidste kamp og folk lige skulle have en forplejning i kiosken var den lukket. Vi hovedbestyrelsen opfordrer Steen Jensen til at yde service fra hallens kiosk i passende tidsrum.

Henrik Kjærside opfordres til, at lave et jubilæums udgave i næste TIF avis.


Pkt. 13. Næste møde.

Torsdag den 19, marts kl. 19.00 i mødelokalet


Mødet sluttede ca. 21.30

Ref. Jette Fog