+45 51 64 81 04

Trænere

Battle Royale mandag kl. 16.00-18.00: Thomas Sonne Arvidson og Emil Hermansen

CS:GO mandag kl. 18.30 – 20.30: Johnny Hansen, Kristian Lerkenfeldt og Jacob Frei

Battle Royale tirsdag kl. 18.00 – 20.00: Nick Østergaard Hansen og Noah Westermann

Battle Royale onsdag kl. 16.15 – 18.15: Martin Arendal Jensen og Malene Arvidsen

Overwatch onsdag kl.19.00 – 21.00: Philip Jensen og Jacob Lorentzen

CS:GO torsdag kl. 17.00 – 19.00: Christian Fog og Jeppe Dalgaard