+45 51 64 81 04

Pokaler i TIF

Alle medlemmer af Tårnborg Idrætsforening kan indstille. Indstillingerne skal være med på første hovedbestyrelsemøde i januar måned. Hovedbestyrelsen beslutter på baggrund af de indstillede personer, hvem der skal have pokalerne.

Året leder i Tårnborg Idrætsforening

Pokalen til årets leder i TIF er en vandrepokal, som er skænket af Tårnborg forsamlingshus. Pokalen skal uddeles hvert år på Tårnborg Idrætsforenings årlige ordinære generalforsamling. Tildeling af pokalen, sker efter indstilling fra TIFs medlemmer eller udvalg. Hovedbestyrelsen beslutter ved almindelig stemmeflertal hvem af de indstillede kandidater der skal tildeles pokalen. Pokalen er første gang uddelt på generalforsamlingen i marts 1979. Da pokalen er en vandrepokal, skal den tilbageleveres til TIFs hovedbestyrelse, senest en måned før generalforsamlingen. Pokalmodtageren får samtidig en erindringspokal.

Se hvem der har haft pokalen

Årets Idrætsudøver i Tårnborg Idrætsforening

Pokalen til årets idrætsudøver i TIF er en vandrepokal, som er skænket af Halskov Center Forening. Pokalen skal uddeles hvert år på TÅRNBORG IDRÆTSFORENINGS årlige ordinære generalforsamling. Tildeling af pokalen, sker efter indstilling fra TIFs medlemmer eller udvalg. Hovedbestyrelsen beslutter ved almindelig stemmeflertal hvem af de indstillede kandidater der skal tildeles pokalen. Pokalen er første gang uddelt på generalforsamlingen i marts 1979. Da pokalen er en vandrepokal, skal den tilbageleveres til TIFs hovedbestyrelse, senest en måned før generalforsamlingen. Pokalmodtageren får samtidig en erindringspokal.

Se hvem der har haft pokalen

Solidaritetspokalen

Solidaritetspokalen er en vandrepokal som er skænket af SASG&I, ved TÅRNBORG IDRÆTSFORENINGS 50 års jubilæum i 1978. Pokalen skal uddeles hvert år på TÅRNBORG IDRÆTSFORENINGS årlige ordinære generalforsamling. Kriteriet for pokalens tildeling er - enten et udvalg eller enkeltperson gennem sit arbejde har været med til at styrke sammenholdet og solidariteten til gavn for foreningen. Tildelingen af pokalen sker efter indstilling fra TIFs medlemmer eller udvalg. Hovedbestyrelsen beslutter ved almindeligt stemmeflertal hvem af de indstillede kandidater der skal tildeles pokalen.


Pokalen er første gang uddelt i marts 1984. Da pokalen er en vandrepokal, skal den tilbageleveres til TIFs hovedbestyrelse, senest en måned før generalforsamlingen. Pokalmodtageren får samtidig en erindringspokal. Solidaritetspokalen er en vandrepokal som er skænket af SASG&I, ved TÅRNBORG IDRÆTSFORENINGS 50 års jubilæum i 1978.


Pokalen skal uddeles hvert år på TÅRNBORG IDRÆTSFORENINGS årlige ordinære generalforsamling. Kriteriet for pokalens tildeling er - enten et udvalg eller enkeltperson gennem sit arbejde har været med til at styrke sammenholdet og solidariteten til gavn for foreningen. Tildelingen af pokalen sker efter indstilling fra TIFs medlemmer eller udvalg. Hovedbestyrelsen beslutter ved almindeligt stemmeflertal hvem af de indstillede kandidater der skal tildeles pokalen.Pokalen er første gang uddelt i marts 1984. Da pokalen er en vandrepokal, skal den tilbageleveres til TIFs hovedbestyrelse, senest en måned før generalforsamlingen. Pokalmodtageren får samtidig en erindringspokal. Se hvem der har haft pokalen

IDE pokalen

IDE - pokalen er en vandrepokal, som er skænket i anledning af Tårnborghallens indvielse i 1983 af TÅRNBORG FORSAMLINGSHUS. Pokalen skal uddeles hvert år på TÅRNBORG IDRÆTSFORENINGS årlige ordinære generalforsamling. Ide-poltalen tildeles en ikke idrætsudøvende person, som ved interesse for foreningen da har tilført denne ideer eller har gavnet idrætsforeningens arbejde blandt idrætsforeningens børn og unge. Tildelingen af pokalen, sker efter indstilling fra TIFs medlemmer eller udvalg. Hovedbestyrelsen beslutter ved almindelig stemmeflertal hvem af de indstillede kandidater der skal tildeles pokalen.


Pokalen er første gang uddelt på generalforsamlingen i marts 1984 for året 1983. Da pokalen er en vandrepokal, skal den tilbageleveres til TIFs hovedbestyrelse, senest en måned før generalforsamlingen. Pokalmodtageren får samtidig en erindringspokal.

Se hvem der har haft pokalen

TGF pokalen

TGF Pokalen er en vandrepokal, som er givet af HOBBY SPORT i Korsør. Pokalen skal uddeles hvert år på TÅRNBORG IDRÆTSFORENINGS årlige ordinære generalforsamling. Den tildeles den, der citer foretnings-udvalgets mening har ydet en sådan insats for foreningen, at vedkommende er berettiget til at få pokalen tildelt. Personen som får pokalen tildelt behøver ikke at være medlem af TIF eller på nogen måde være aktiv sportsudøver i foreningen, vedkommende lår pokalen p.g.a. indsatsen vedkommende har ydet for foreningen.


Pokalen er første gang uddelt på generalforsamlingen den 4. marts 1981. Da pokalen er en vandrepokal, skal den tilbageleveres til TIFs hovedbestyrelse senest en måned før generalforsamlingen. Pokalmodtageren får samtidig en erindringspokal.

Se hvem der har haft pokalen