+45 51 64 81 04

Ordensregler

Bestilling af lokaler foregår via kalenderen på hjemmesiden.

Man skal rydde op efter sig hver gang, tørre borde og feje samt tømme skraldespanden.

Kiosken kan lukkes op for brug af opvask m.m..

Der er adgang til toiletter igennem forhal.

Halinspektør kan udlåne rum 1 - 2 til anden side, mod at hallen gør rent efter sig.