+45 51 64 81 04

25-02-2017

Referat fra ordinær generalforsamling i

Tårnborg Idrætsforening lørdag den 25, februar 2017.

Formanden Troels Christensen bød velkommen til generalforsamlingen.

I år var der arrangeret morgenkaffe med brød for alle fremmødte, samt ”Åben hal for børneaktivitet FLOORBALL” mens afdelingerne holdt årsmøder.

I hallen var der ca. 60 børn & voksne, som hyggede sig med Floorball. Til generalforsamlingen var der 36 fremmødte.

I henhold til dagsorden.

Pkt. 1 valg af dirigent & stemmetællere.

Karsten Johansen blev valgt som dirigent

Karin, Bjarne og Jørgen blev valgt som stemmetællere.

Pkt. 2 Fremlæggelse & godkendelse af formandens beretning.

Beretningen godkendt.

Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

1 stemte imod.

Pkt. 4 afdelingernes kort beretning.

Generelt kan alle afdelingerne godt ønske sig nogle flere medlemmer, der arbejdes flittigt på at øge medlemstallet

Pkt. 5. Behandling af indkomne forsalg.

Ingen

Pkt. 6 Forelæggelse af foreningens virke og budget for indeværende år.

Godkendt.

Generalforsamlingen gav samtykke til der bliver arbejdet videre med oprettelse af en fitness afd. Klublokalerne i hallen må IKKE inddrages til fitness lokaler.

Pkt. 7. Valg af bestyrelse i henhold til TIF`s § 5.

  1. James Hansen blev genvalgt som kasserer
  2. Jette Fog blev genvalgt som hovedsekretær/suppleant.
  3. Tage Bohn-Jespersen blev genvalgt.
  4. Som tidligere.
  5. Fanebære: afdelingerne udpeger selv en fanebærer når der er behov.

Pkt. 8. Eventuelt.

Uddeling af pokaler.

  1. Årets leder: Ingen
  2. Solidaritets pokal: Martin Christensen
  3. TGF pokalen: Ingen
  4. Årets sportsudøver: Ingen
  5. I år blev Lillian Johansen udnævnt, som æresmedlem i Tårnborg Idrætsforening. Et stort tillykke med det.

Hanne Sørensen og Birthe Nielsen fik en erstatningsgave.

Karsten Johansen takkede for en god ro og orden under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 12.30