+45 51 64 81 04

15-06-2021

Referat af Hovedbestyrelsesmøde.

Dato & sted: 15. juni kl. 19.00. - klublokalet.

Afbud: Thomas, Esport

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 13. april

Godkendt

Pkt. 2. tilføjelser til dagsorden.

Ingen

Pkt. 3. Formanden orienterer.

Afslag på Udelivsprojekt af Friluftsrådet - indeholdt for meget sport.

Afslag fra kommunen om tilladelse til at sætte infostander op.

TIF tilbydes at bruge den der står på Tårnborgvej. Henv.: Kommunens

kommunikationsafdeling.

Tilbud om deltagelse i Active days 3. juli i Færgehavnen.

Ladestandersagen er sat på pause.

Pkt. 4. Kasseren orienterer.

James takkede for gaven i forbindelse med guldbrylluppet.
Brev fra præsten...3 skal konfirmeres 27Juni..får en TIF-hilsen
Hovedkassen har fået 44.000 i …carona-tilskud. Der kræves ikke TIF afgift af
medlemmerne i afdelingerne
Tårnborg bladet har 25.000 kr, i kassen.
Totalt er der 178.000 i kassen.
Conventus - her betaler vi til en gateway
Skal bruges til udsendelser
Brug Conventus noget mere - har mange funktioner vi ikke bruger
Vi venter til efteråret med at sende fakturaer ud til sponsorerne i hallen

Pkt. 5. Nyt fra afdelingerne

• gymnastik - Mangler instruktører - fået nyt bestyrelsesmedlem - Lotte med i stedet for Gulla

• fodbold - Serie 3 er (næsten) i opløsning - men serie 5 får en masse nye medlemmer - kunststofbaneønsket er sendt til budgetforhandlingerne - afslutningsfest 17. juni.

• aktivitet - samme bestyrelse - starter måske op til august

• Badminton - årsmøde mandag (genvalg) - hal-timerne er bekræftet

• floorball - Vokseværk i ungdom 12-14 medlemmer - to er stoppet i bestyrelsen - Michael Jensen er blevet næstformand - har måttet trække turneringhold - har tilmeldt sig alternativt til hverdagsfloorball

• 60 + - Er startet 1. juni - har afviklet årsmøde - 27 medlemmer og flere er på vej - banke/borde bliver sat op mandag

Pkt. 6. Cykelløbet 4. september

Jørgen har meldt sig som tovholder koordinator - vi skal bruge 10 personer - alle får 750 kr. + 75 kr. til madpakke - vagten er fra 14.30 og ud på aftenen. Alle vagter i Korsørområdet. Besked om hvornår den sidste har været forbi. Princip: Først til mølle….. Koordinator for cykelløbet Morten Salomonsen mail:

ms@vsok.dk

Deltagere meldes ind til Jørgen. Gulla har tilmeldt sig.

Pkt. 7. Brug af klublokalerne.

Udover os selv - så kan lokalerne bruges til lokale almennyttige foreninger Husk booking af lokaler på Conventus/egen hjemmeside

Pkt. 8. Næste mødedato

Torsdag den 26. august kl. 19.00. i klublokalet.

Pkt. 9. Eventuelt

Der går kun 99 elever på skolen - ud af 427 mulige.

Ref/Troels