Beretning i TIF Gymnastik afdeling for sæson 2015/2016.

For sæsonen 2015/2016 er der 74 tilmeldte medlemmer.

Ligesom sidste år/sæson er gymnastik afdelingen præget af en ikke fuldtallig bestyrelse, men vi forsøger efter bedste evne at holde gang i gymnastikken i Tårnborg.

I det hele taget har sæsonen igen været ramt af manglende instruktører samt bestyrelsesmedlemmer, på trods af flere tiltag i afdelingen for at rekvirerer nye.

Sæson 2014/2015 blev afsluttede med maner syntes vi selv i afdelingen, da vi holdte vores årlige opvisning med temaet Cirkus. Det var en rigtigt flot opvisning, med udklædning, strutskørt, popcorn, ansigtsmaling, rød løber, og vores egen Karin som konfrancier,

Alle instruktører, gymnaster og bestyrelse gav sig 100% for at gøre det til en helt speciel opvisning. Det var en god oplevelse, og den vil helt personligt for mig, være en jeg vil huske for min tid i TIF.

Sæsonen blev sluttet af “instruktør pleje” med en hyggelig eftermiddag og dejlig mad, da instruktører og bestyrelse var ude at bowle.

Efter en velfortjent sommerferie startede ny sæson med:

Mix. Motion v/Karin, Motionsdamer v/Birthe, som instruktører, Zumba med Natasja

Børnehold i Taarnborg.

Vores Instruktør meddelte at hun ikke kunne tage Rollingerne og forældre/barn holdene

Så Bestyrelsen startede Rollingerne og Mix Gymnastik op, med Karin som Instruktør i september måned.

Rollingerne, her var der to forældre Carina og Martin, som overtog holdet sammen med MichelleSå vi siger tak,

Gymnastik mix holdet tog Karin også i september og hun lovede, at hvis der ville blive 12 børn ville hun være instruktør hele sæsonen, men vi er kun 5, så James holder stadig liv i holdet i håb om at vi bliver 12 og Karin kommer hver gang det sidste kvarter og laver afspænding og stræk med gymnasterne.

Til den nye sæson, var der ligesom sidste år, flere hold som ikke kom op at stå pga. manglende instruktører til holdene, hvilket vi selvfølgelig er kede af.

Vi er meget kede af, at Birthe i denne sæson af helbredsmæssige årsager, har været nød til at stoppe som instruktør efter så mange dejlige år i foreningen, vi er Birthe dybt taknemlig for hendes indsats, i foreningen, uden Birthe ville TIF ikke være det samme:-) Der afholdes den 19. marts kl. 14.00 Års Afslutning i Tårnborg hallen i samarbejde med instruktørerne Carina, Martin & Michelle fra

Rollingeholdet.

Ligesom sidste år syntes jeg det er vigtigt med nyt blod til foreningen, men jeg skal ikke glemme vore trofaste instruktører, der gør en stor indsats i foreningen, uden dem var der ingen gymnastik afdeling længere, så tak for jeres indsats. Vedrørende bestyrelsen for TIF gymnastik afdeling kan jeg fortælle, at formand ikke fortsætter, Henrik, Gulla og James fortsætter Kitt