Referat fra § 13 Årsmøde i Gymnastik afdelingen.

Den 18. februar 2016 kl. 18.00 – Mødt var Birthe, Bjarne, Natasja, James, Gulla, Kitt, Henrik & Martin

På det ordinære årsmøde behandles følgende:

På det ordinære årsmøde behandles følgende:

1. Valg af stemmetællere og dirigent. Kitt blev valgt.

2. Aflæggelse af beretning, fra formanden. Se vedhæftede.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til foreløbig godkendelse, fra kassere. Se vedhæftede.

4. Indkomne forslag. Ingen modtaget.

5. Forelæggelse af afdelingens virke og budget for indeværende år. Blev drøftet om tiltag til ny sæson m.m.

6. Valg: a) formand/kasserer Formanden var på valg. Kitt ønskede ikke at forsætte formandsjobbet er ledigt Bestyrelsen. b) udvalgsmedlemmer for 2 år Gulla modtog genvalg. Henrik modtog genvalg. Bestyrelsen består af kasserer James Hansen, bestyrelsesmedlem Gulla Hansen og Henrik Boalt

7. Eventuelt