Referat fra § 13 Årsmøde i Gymnastik afdelingen.

Den 25. februar 2017 kl. 10.00

Klubmødelokale 1

Mødt var: James, Gulla, Karin, Ulla, Carina, Martin, Birthe, Thomas, Carsten, fra 60+ Jørgen, Erik

På det ordinære årsmøde behandles følgende:

1. Valg af stemmetællere og dirigent. Jørgen Rasmussen blev valgt.

2. Aflæggelse af beretning, fra ”formanden” bestyrelsen v/ James. Se vedhæftede.
taget til efterretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til foreløbig godkendelse,
fra kassereren v/ James .
taget til efterretning.

4. Indkomne forslag. Ingen modtaget.

5. Forelæggelse af afdelingens virke og budget for indeværende år.
og om tiltag til ny sæson m.m. 
Budget blev taget til efterretning

6. Valg: a) formand/kasserer Formanden ikke på valg vi mangler en formand James står som modtager af post

kasserer. på valg James genvalgt

b) udvalgsmedlemmer for 2 år

Gulla på valg. blev genvalgt for 2 år

Henrik på valg. blev genvalgt for 2 år

Thomas Thor blev valgt for 1 år
d) valg af repræsentant til hovedbestyrelsen
udpeges til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen består nu af

Formand ledig

kasserer James Hansen, Frølundevej 118 4220 Korsør 60142106
Udvalgs medlemmer Gulla Hansen, Frølundevej 118 4220 Korsør 28349506
Henrik Boalth Solsortvej 2 4220 Korsør 42767203
Thomas Thor Violvej 43 4220 Korsør