Referat fra § 13 Årsmøde i Gymnastik afdelingen.

Den 24. februar 2018 kl. 10.00
Klubmødelokale 1
Mødt var: Line, Pernille, Marianne, Thomas, Birthe, Carsten, Karin, James, Gulla
 
På det ordinære årsmøde behandles følgende:
1. Valg af stemmetællere og dirigent.  blev valgt.
2. Aflæggelse af beretning, fra ”formanden” bestyrelsen v/ James. Se vedhæftede. taget til efterretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til foreløbig godkendelse, fra kassereren v/ James. taget til efterretning.
4. Indkomne forslag. Ingen modtaget.
5. Forelæggelse af afdelingens virke og budget for indeværende år. og om tiltag til ny sæson m.m. Budget blev taget til efterretning
6. Valg: a) formand/kasserer Kassereren ikke på valg, James står som modtager af post
            Formand. på valg J
1. b) udvalgsmedlemmer for 2 år
            Thomas Thor blev valgt for 2 år
            Line Timmerman blev valgt for 2 år
1. d) valg af repræsentant til hovedbestyrelsen James Hansen
Bestyrelsen består nu af
Formand                       ledig
kasserer                         James Hansen, Frølundevej 118 4220 Korsør 60142106

Udvalgs medlemmer     Gulla Hansen, Frølundevej 118 4220 Korsør 28349506                                       Henrik Boalth Solsortvej 2 4220 Korsør 42767203                                       Thomas Thor Violvej 43 4220 Korsør 51358998                                       Line Timmerman Mælkevejen 4 4220 Korsør 27204648