Referat fra § 13 Årsmøde i Gymnastik afdelingen.

Den 18. februar 2015 kl. 18.00

Mødt var Birthe, Karin, James, Gulla & Kitt.

Afbud fra Henrik.

På det ordinære årsmøde behandles følgende:

  1. Valg af stemmetællere og dirigent. Karin blev valgt.
  2. Aflæggelse af beretning, fra formanden. Se vedhæftede.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til foreløbig godkendelse, fra kassere. Se vedhæftede.
  4. Indkomne forslag. Ingen modtaget.
  5. Forelæggelse af afdelingens virke og budget for indeværende år. Blev drøftet om tiltag til ny sæson m.m.
  6. Valg:a) formand/kasserer, Formanden var ikke på valg. James modtog genvalg som kassere.b) udvalgsmedlemmer for 2 år, Gulla modtog genvalg. Henrik modtog genvalg.
  7. Eventuelt

/Kitt Giltoft

Beretning af formand Kitt Giltoft

Så er det et år siden vi stod her sidst til årsmøde i TIF Gymnastik afdeling.

For et år siden sluttede vores tidligere formand Bente af efter et mangeårigt virke i foreningen.

Da jeg startede i bestyrelsen for gymnastik afdelingen var vi en fuldtallig bestyrelse, det er vi desværre ikke længere og siden sidste årsmøde, er der desværre heller ikke kommet flere til.

Det præger selvfølgelig bestyrelsen, men vi forsøger efter bedste evne at holde humøret højt 🙂

Sæson 2013/2014 blev naturligvis afsluttede med en fin besøgt opvisning, hvor jeg har hørt at James og Karin optrådte på slap linje. Det var en god dag.

Sæsonen blev sluttet af med maner, da hele gymnastikafdelingen, som instruktørpleje tog til Kragerupgård og afprøvede vore mod i de høje træer ”Go High” og afsluttede med fælles spisning.

Forinden sæson 2014-2015 gik i gang i september måned, var der en frisk instruktør, der benyttede sig at det gode sommervejr, det foregik med outdoor fitness med Gitte. Der for en trofast lille skare af deltagere, lavede cirkel træning på skolens udendørs arealer, ved brug af bænke m.m. En enkelt gang var vi tillige på stranden og kravle i sandet, det var skide sjovt, og Gitte sørgede for at vi helt sikkert fik overskredet en del grænser den dag.

Vi sluttede denne sommertræning behørigt af med en hyggelig aften med spisning og et enkelt glas vin.

Så kom september, og den nye sæson 2014-2015 gik i gang med de trofaste hold,

Mix Motion v/Karin, Motionsdamer v/Birthe, Mix-Spring v/ Randi m.fl., Rollingerne med ny instruktør Camilla, som er tilflytter til Svenstrup og har tidligere erfaring med børnehold, Fam. Fitness v/Gitte, og som noget nyt til sæsonen 2014 har vi fået et samarbejde i gang med Pia Gøtze som er en kendt dame indenfor fitness branchen, men hendes hold i Høng, Slagelse og Korsør, Pia kender vi fra gæsteoptræden til vores gymnastik opvisning sidste år. Pia har i sæson 2014 haft holdene Zumba, Cross dance og Piloxing.

James har til sæson 2014 vist, at der er mere i ham end blot kassere og julemand, idet han i år har startet Multi gymnastik op, godt gået James.

Det er vigtigt med nyt blod til foreningen, men jeg skal ikke glemme vore trofaste instruktører, der gør en stor indsats i foreningen, uden dem var der ingen gymnastik afdeling længere, så tak for jeres indsats.

Desværre måtte vi sande, at der ikke i år var børn nok til at starte vores traditionelle mor, far barn hold op, heller ikke selvom vi fik instruktør Anja fra sidste år tilbage som instruktør. Vi prøver igen til næste år.

Der afholdes den årlige gymnastikopvisning den 28. marts 2015, vi prøver noget nyt i år til vores opvisning med et tema “cirkus” det er vi meget spændte på, da jeg allerede nu kan afsløre at der er lagt meget arbejde i, og at gøre denne dag til noget helt specielt.

Vi har modtaget mindelegat til kursus på kr. 5000,00 til gymnastik afdelingen, hvilket vi naturligvis er meget glade for.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, og vi fortsætter i den nye sæson.