HB møde onsdag, den 22. maj kl. 19.00 i HB ́s lokaler.

Afbud: Line og Michael. (Pia deltog for Jørgen R)

Dagsorden.

I forlængelse af generalforsamlingen. Valg af Næstformand:

Troels er valgt. Øvrige punkter:

Punkt 1) Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

Punkt 2) Nyt fra formanden.

-Hjemmeside opdateret, husk at opdatere hver forening.

Besked til Steffen. Mangler info fra Floorball, Gym, TIF Water 365

-Tårnborgbladet fortsætter.

Anne Marie Larsen tegner annoncer Leif Gundersen layouter efter Kjærside 60+ deler bladet rundt

I-charge sagen for retten 29. aug.

(Retten i Glostrup. ). Søren og Troels møder op 9.15.

(42 sager)

-Rygning i omklædningsrummet.

Der blir røget i nr. 2. Udehold?

-opdatere “årshjul”, så eventuelle afløsere kender proceduren i foreningen.

Lægges ind i Conventus -afdelinger sender deres årshjul til James

-kælderrum.

60+ giver det tilbage til HB

-Redskabsrum i hallen.

Udefra kommende der låner hallen tror de kan bruge alt hvad der er i omklædningsrummet. Vores skal mærkes med TIF-mærkater

Sommerfest 2. August. Kl. 15.00.(v. SPAR Købmanden)

Pris 100 kr.
Spisning 17.30.
Lokalrådet, Spar, TIF og Jytte Knuth arrangerer
Søren deltager i møderne og vender tilbage for at få hjælpere når der er noget mere konkret

Punkt 3) Nyt fra foreningerne.

-James, regnskab

Kun lidt nyt.
Kun 4 tilbage af reklameskilte i hallen. James kræver op

17 annoncører til Bladet 8000 kr, for tryk af bladet

-Jozef, fodbold

Serieholdet 40 personer
Serie 6 ligger til oprykning
Tilmelder et yderligere hold til efteråret Veteran holdet har kun vundet en kamp Hegnet ved omklædningen forsøges flyttet Det går iøvrigt godt….

-Michael, floorball

Ikke tilstede

-Kaj, aktiviteten

20 personer tilbagegang da mandagsbanko er startet op 60.000 kr. i tilskud til TIF Water
10.000 til 60+
5.000 kr hyggeklubben

5000 kr, forsamlingshuset

14 personer hjælper til ved banko 4-5.000 i overskud hver gang
Alt går godt

-Jørgen, 60+(Pia)

56 medlemmer
Udvider krolf, rekvisitter m.m.
Udvalg som finder ud af hvad kælderen skal bruges til
Sender det tilbage til bestyrelsen. Ikke attraktivt at gå derned når det sociale er det centrale
60 + ikke interesseret

-Line, gymnastik

Ikke tilstede

-Søren, badminton

Åbner for tilmelding 1. Juli Har fået de tider de ville have

-Troels, Tif water 365

kæmper med kommunens myndighedsafdeling sammen med NBC Marine som er det valgte badebrosfirma.
De skriver ansøgningerne til Kystdirektoratet og kommune. Er svære at komme i kontakt med.

Punkt 4) Eventuelt

Hyggeklubben spørger om de kan blive en del af TIF Afvist.

Punkt 5)

Næste møde.

Tirsdag den 10. 9. Kl.18.00.

Referent Troels C

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her