Tårnborg Idrætsforening

Pokaler i TIF

Alle medlemmer af Tårnborg Idrætsforening kan indstille. Indstillingerne skal være med på første hovedbestyrelsemøde i januar måned. Hovedbestyrelsen beslutter på baggrund af de indstillede personer, hvem der skal have pokalerne.

Året leder i Tårnborg Idrætsforening

Pokalen til årets leder i TIF er en vandrepokal, som er skænket af Tårnborg forsamlingshus. Pokalen skal uddeles hvert år på Tårnborg Idrætsforenings årlige ordinære generalforsamling. Tildeling af pokalen, sker efter indstilling fra TIFs medlemmer eller udvalg. Hovedbestyrelsen beslutter ved almindelig stemmeflertal hvem af de indstillede kandidater der skal tildeles pokalen. Pokalen er første gang uddelt på generalforsamlingen i marts 1979. Da pokalen er en vandrepokal, skal den tilbageleveres til TIFs hovedbestyrelse, senest en måned før generalforsamlingen. Pokalmodtageren får samtidig en erindringspokal.

Årets Idrætsudøver i Tårnborg Idrætsforening

Pokalen til årets idrætsudøver i TIF er en vandrepokal, som er skænket af Halskov Center Forening. Pokalen skal uddeles hvert år på TÅRNBORG IDRÆTSFORENINGS årlige ordinære generalforsamling. Tildeling af pokalen, sker efter indstilling fra TIFs medlemmer eller udvalg. Hovedbestyrelsen beslutter ved almindelig stemmeflertal hvem af de indstillede kandidater der skal tildeles pokalen. Pokalen er første gang uddelt på generalforsamlingen i marts 1979. Da pokalen er en vandrepokal, skal den tilbageleveres til TIFs hovedbestyrelse, senest en måned før generalforsamlingen. Pokalmodtageren får samtidig en erindringspokal.

Solidaritetspokalen

Solidaritetspokalen er en vandrepokal som er skænket af SASG&I, ved TÅRNBORG IDRÆTSFORENINGS 50 års jubilæum i 1978. Pokalen skal uddeles hvert år på TÅRNBORG IDRÆTSFORENINGS årlige ordinære generalforsamling. Kriteriet for pokalens tildeling er – enten et udvalg eller enkeltperson gennem sit arbejde har været med til at styrke sammenholdet og solidariteten til gavn for foreningen. Tildelingen af pokalen sker efter indstilling fra TIFs medlemmer eller udvalg. Hovedbestyrelsen beslutter ved almindeligt stemmeflertal hvem af de indstillede kandidater der skal tildeles pokalen.

Pokalen er første gang uddelt i marts 1984. Da pokalen er en vandrepokal, skal den tilbageleveres til TIFs hovedbestyrelse, senest en måned før generalforsamlingen. Pokalmodtageren får samtidig en erindringspokal. Solidaritetspokalen er en vandrepokal som er skænket af SASG&I, ved TÅRNBORG IDRÆTSFORENINGS 50 års jubilæum i 1978.

Pokalen skal uddeles hvert år på TÅRNBORG IDRÆTSFORENINGS årlige ordinære generalforsamling. Kriteriet for pokalens tildeling er – enten et udvalg eller enkeltperson gennem sit arbejde har været med til at styrke sammenholdet og solidariteten til gavn for foreningen. Tildelingen af pokalen sker efter indstilling fra TIFs medlemmer eller udvalg. Hovedbestyrelsen beslutter ved almindeligt stemmeflertal hvem af de indstillede kandidater der skal tildeles pokalen.Pokalen er første gang uddelt i marts 1984. Da pokalen er en vandrepokal, skal den tilbageleveres til TIFs hovedbestyrelse, senest en måned før generalforsamlingen. Pokalmodtageren får samtidig en erindringspokal. 

IDE pokalen

IDE – pokalen er en vandrepokal, som er skænket i anledning af Tårnborghallens indvielse i 1983 af TÅRNBORG FORSAMLINGSHUS. Pokalen skal uddeles hvert år på TÅRNBORG IDRÆTSFORENINGS årlige ordinære generalforsamling. Ide-poltalen tildeles en ikke idrætsudøvende person, som ved interesse for foreningen da har tilført denne ideer eller har gavnet idrætsforeningens arbejde blandt idrætsforeningens børn og unge. Tildelingen af pokalen, sker efter indstilling fra TIFs medlemmer eller udvalg. Hovedbestyrelsen beslutter ved almindelig stemmeflertal hvem af de indstillede kandidater der skal tildeles pokalen.

Pokalen er første gang uddelt på generalforsamlingen i marts 1984 for året 1983. Da pokalen er en vandrepokal, skal den tilbageleveres til TIFs hovedbestyrelse, senest en måned før generalforsamlingen. Pokalmodtageren får samtidig en erindringspokal.

TGF pokalen

TGF Pokalen er en vandrepokal, som er givet af HOBBY SPORT i Korsør. Pokalen skal uddeles hvert år på TÅRNBORG IDRÆTSFORENINGS årlige ordinære generalforsamling. Den tildeles den, der citer foretnings-udvalgets mening har ydet en sådan insats for foreningen, at vedkommende er berettiget til at få pokalen tildelt. Personen som får pokalen tildelt behøver ikke at være medlem af TIF eller på nogen måde være aktiv sportsudøver i foreningen, vedkommende lår pokalen p.g.a. indsatsen vedkommende har ydet for foreningen.

Pokalen er første gang uddelt på generalforsamlingen den 4. marts 1981. Da pokalen er en vandrepokal, skal den tilbageleveres til TIFs hovedbestyrelse senest en måned før generalforsamlingen. Pokalmodtageren får samtidig en erindringspokal.

Se hvem der har haft pokalerne igennem tiden

1979: Kim Tjæreby Christiansen

1980: Birthe Nielsen

1981: Lissa Jensen

1982: Jens Åge Jensen

1983: Karl Johan Vedel

1984: Rita Andersen

1985: Christina Christensen

1986: Erling Buchholz

1987: Ulla Vedel

1988: Kurt Nielsen

1989: Rita Andersen

1990: Aase Fejer Larsen

1991: Birthe Nielsen

1992: Svend-Erik Olsen

1993: Carsten Jensen

1994: Ikke uddelt

1995: Jette Hansen

1996: Arne Broløs

1997: Winnie Hede

1998: Carsten Jensen

1999: Ikke uddelt

2000: Carsten Johansen

2001: Regner Carlsen

2002: Bodil Jeppesen

2003: Peter Olsen

2004: Svend Erik Olsen

2005: Henrik Petersen

2006: Max Klintskov

2007: Karin Hansen

2008: Dennis Hansen

2009: Peter Klintskov

2010: Dorde Klintskov

2011: Bente Cieslar

2012: Hanna Bohn-Jespersen

2013: Anja Hansen

2014: Ikke uddelt

2015:Thomas Arvidson

1984: Willy Hansen

1985: Bjarne Nielsen

1986: Kim Tjæreby Christiansen

1987: Hanne Damsgaard

1988: Elsebeth Norup

1989: Fredrik Jørgensen

1990: Tage Bohn-Jespersen

1991: Thomas Hansen

1992: Kristian Hvitnov

1993: Inge Christoffersen

1994: Ikke uddelt

1995: Else Kristensen

1996: Sv. Aage Berthelsen

1997: Ingemann Pedersen

1998: Tage Bohn-Jespersen

1999: Carsten Johansen

2000: Ole Hansen

2001: Ikke uddelt

2002: Marianne Nielsen

2003: Joan Larsen

2004: Hanne Tidemann

2005: Poul E. Andersen

2006: Gurli Hansen

2007: Henrik Hansen

2006: Ikke uddelt

2009: Birgit & Erik Kantsø

2010: Astrid Frimann Kristensen

2011: Birte Mortensen

2012: Ole Hansen

2013: Kirsten Krusell

2014: Kaj Sørensen

2015: Krestian Knudsen

2016: Hanne Sørensen

2017: Martin Christensen

1983: Solvejg B. Olsen

1984: Rita Andersen

1985: John Thurø Hansen

1986: Ikke uddelt

1987: Kim Tjæreby Christiansen

1988: Kurt Gundersen

1989: Ikke uddelt

1990: Arne Andersen

1991: Hans Aage Hansen

1992: Bjarne Mikkelsen

1993: Karin Hansen / Jørgen Jensen

1994: Ikke uddelt

1995: Aase Ravn.

1996: Aase Ravn.

1997: Ikke uddelt

1998: Lars Erik Jensen

1999: Chris Hansen

2000: Ikke uddelt

2001: Ikke uddelt

2002: Ikke uddelt

2003: Henrik Kjærside

2004: Ikke uddelt

2006: Peter Nielsen

1981: Jette Jørgensen

1982: Arne Christiansen

1983: Bjørn Jakobsen

1984: Tage Bohn-Jespersen

1985: Inge Madsen

1986: Aase Duhn

1987: Birgit Jørgensen

1988: Kim Tjæreby Christiansen

1989: Doris Vedel

1990: Lissa Jensen

1991: Bent Meyer

1992: Lissa Jensen

1993: Aage Rønn

1994: Ikke uddelt

1995: Solveig Olsen

1996: Tove Gundersen

1997: Torben Hansen

1998: Gitte Møller

1999: Frank Jørgensen

2000: Ikke uddelt

2001: Svend Aage Bertelsen

2002: Lars Erik Jensen

2003: Kirstine Jensen

2004: Carsten Jensen

2005: Lissa Jensen

2006: Ulla Vedel

2007: Bodil Bertelsen

2008: Ikke uddelt

2009: Karin Hansen

2010: Ikke uddelt

2011: Ikke uddelt

2012: Ikke uddelt

2013: Bodil Bertelsen

2014: Gitte Garde Andersen

2015: Henrik Kjærside

2016: Birthe Nielsen

2017: Ikke uddelt