Referat 11-06-2018

Hovedbestyrelsesmøde.

11. Juni kl. 18.30. (klublokalet)

Dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 17. april.

Godkendt.

Pkt. 2. E sport.

Det blev besluttet at TIF disponerer 75.000 til opstart af E Sport under TIF under følgende betingelser:

At initiativtagerne har holdt infomøde

At der er stiftet en bestyrelse

At der kan foreligges et realistisk driftsbudget for år 1

At der er tilsagn og navne på de nødvendige trænere

At der som minimum er tegnet 50 forhåndstilmeldinger fra E Sports spillere. At der er en tilbagemelding herom inden 1. september 2018.

Pkt. 3. Formanden orienterer.

Intet.

Pkt. 4. Kasseren orienterer.

14.000 kr. tilbageført til HB´s kasse fra TIF bladet Pt. 186.000 kr. I kassen.

Uventet opkrævning fra floorball på 900 kr? Formanden undersøger sagen. Kidsvolley træner har fået 1000 kr. For sæsonen.

Pkt. 5. Opstart af børnebadminton. (v. Søren Mikkelsen)

Søren orienterede bestyrelsen herom og arbejder videre med planerne sammen med skolen og DGI.

Pt. er det ikke forbundet med omkostninger.

Pkt. 6 Nyt fra afdelingerne

a. gymnastik – Årsplanen er klar – starter op uge 37.

b. fodbold – Starter op med samme hold til efteråret – serie 5 ligger til oprykning.

c. aktivitet – + 20.000 kr. indtil nu på trods af færre bankospillere. Har bod ved sommerfesten. Ser fem til nye værter i forsamlingshuset.

e. + 60 – kører fint.

f. floorball – Laver stævne til efteråret – er i netværksgruppe med 3 andre klubber i kommunen. 4 betalt sessions understøttet af kommunen

Pkt. 9. Evt.

Persondataordning er på plads. James udleverede materiale til afdelingerne.

Tårnborgbladet udkommer 1. Februar – 1. Maj – 1. August – 1. November

Fodbold medvirker med en række aktiviteter ved sommerfesten

Aftenfesten rykkes fra forsamlingshuset til teltet.

Pkt. 10. Næste møde.

4.9. kl. 18.30.

Generalforsamlingen blev fastsat til 2. Marts 2019.

Referent Troels Christensen

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her