Referat 11-09-2018

Dagsorden:

Hovedbestyrelsesmøde.

Dato & sted:

11. september kl. 19.00. Klublokalet,

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 11. Juni

Godkendt.

Pkt. 2. tilføjelser til dagsorden.

Ingen.

Pkt. 3. Formanden orienterer.

3.1. Nye nøgler til vores lokaler er udleveret.

Bjarne N (60 +)nr. 1
James H. (Hovedkasser m.m.) nr. 2-6
Søren M (badminton)nr. 7-8-9
Lars F. (fodbold)nr. 10-11
Franz (aktivitet)nr.12-13
Karen (Lokalråd)nr. 14.
Thomas (E Sport)nr. 15-16
Michael (Floorball)nr. 17.
Troels (fællesformand)nr. 20

3.2.Sommefesten blev drøftet. Ny form og indhold anbefales..

3.3.Alle afdelinger opfordres til at få opdateret deres informationer på vores hjemmeside.

Pkt. 4. Kasseren orienterer.

Pt. 172.000 kr. I kassen.

Mailadresser ajourført.

Vi gir 5.300 kr. årligt for hjemmeside + hosting: 435 kr.

Tårnborgbladet hviler i sig selv.

Pkt. 5. E Sport i TIF (bilag 1 og 2)

Det blev besluttet at udbetale 75.000 kr. til den nystartede forening til delfinansiering af computere og spil m.m..

Pkt. 6. TIF 90 års jubilæum 22. November 2018.

Det blev besluttet at vente til 100 års jubilæet med den helt store offentlig markering.

Bestyrelsen fejrer jubilæet ved en sammenkomst/spisning.

Pkt. 7. Nyt fra afdelingerne

a.a gymnastik Håber på 90 medlemmer – starter op i den kommende uge?

b.fodbold – deltog i loppemarkedsdagen – tegnet 40 OK kort og kontakter – Brøndbytur 21. Oktober?

c.aktivitet – solgte amerikansk lotteri den 26.8. Har givet

5.000 kr. Til hyggeklubben og givet afslag til fodboldansøgning på 8.000 kr. Sagen gave debat.?

d.badminton pt. 82 medlemmer. Skole/DGI/TIF badminton underviser 3-5. kl. for at skabe interesse for foreningsbadminton for ungdom. Der tilrettelægges fællestræning/turneringer med Vemmelev, Boeslunde og Hulby.

b.e. + 60 der er søgt prg. 18 midler til nye bordtennisborde,

rullecurling samt ekstraudstyr til krofspil. Der er indhentet tilbud til udvidelse af petanguebanerne?

c.f. floorball . pt. 18 voksne spiller floorball og der er fundet træner til ungdom som starter op primo oktober

d.Pkt. 8. Evt.?

Situationen i Storebælt blev drøftet

Pkt. 10. Næste møde.

28.11. kl. 18.00. i forsamlingshuset.

Referent. Tc.

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her