Referat 13-04-2021

Hovedbestyrelsesmøde

(Virtuelt)

Afbud/deltog ikke: Kaj Sørensen – Jozsef Horvath

Dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 26. januar

Godkendt.

Pkt. 2. tilføjelser til dagsorden.

Ingen.

Pkt. 3. Formanden orienterer.

Ladestander er returneret og vi deltager i et fællles søgsmål sammen med 30 andre der er kommet i klemme. (Har nogen set nøglen til skabet som hang inde ved tavlen i klublokalet?)

Vi har fået 44.500 kr. i caronastøtte fra DGI. Skal alligevel ikke betale Slagelsestøtten (7.500 kr) tilbage i flg. Susanne Havsager. Støtten fordeles ved ad1: At HB undlader at opkræve medlemstilskud fra afdelingerne (43 kr. pr. medlem) Ad 2.:Vi halverer indbetaling for skiltereklamerne i hallen til 1250 kr. Vi har i første omgang fået afslag fra LAG Slagelse på ansøgning om Sti- og udelivsmiljø – men søger igen – deadline 15. april.

Har fået 25.000 til digitalisering af vores aktiviteter (Trelleborgfonden). Har søgt Slagelse kommune om 31.000 kr. (restbeløbet) Der er søgt om 4 mio. kr. til kunstgræsbane ud for omklædningsrummene.(bilag) Ingen tilbagemelding fra HB-medlemmerne vedr. evt. brug af Halskov-banerne i TIFregi.

Pkt. 4. Kasseren orienterer.

Omdelt og godkendt.

Pkt. 5. Nyt fra afdelingerne

a. gymnastik Cykling starter op mandage af Karin, høvdingeholdet går ture, formiddagsgymnastik onsdag formiddag(e) – der er lavet årsbooking til næste sæson

b. fodbold

c. aktivitet

d. badminton søgt om hal-tider -afdelingen halver kontingentet.

e. + 60 Lukket. Ser tiden an, venter til alle er vaccineret

f. floorball Svært ved at komme ind i bookingsystemet – ungdom starter op 26. april – senior 6. maj – formanden har deltaget i 2 strategimøder på landsplan

g. Esport. Afventer DGI udmelding – regner først md at komme i gang efter sommerferien.

Pkt. 6. Tilbud om infostander. (Se bilag)

Pris ved rent køb: 160.000 kr.

Det blev besluttet at søge om 25 pct. dækning af udgifter af kommune og 25 pct. dækning af udgifter fra LAG Slagelse.

Endelig stillingtagen udsættes til der er svar fra de to eksterne tilskudsgivere.

Pkt. 7. Deltagelse i motionscykelløb 4. september – vejposter (10-19 hjælpere)

Vi tilbyder at deltager med 11 perroner som sidste år, hvor det blev aflyst. (Der ydes et beløb på 50 kr. pr. påbegyndt halve time til hver person der står på en post. Pengene tilgår afdelingskassen) Tilmelding: Besked til formanden sendt ved næste HB-møde (princip:“først til mølle”) Ugen efter er der (måske) broløb. Hvis aktuelt – henvendelse til LINE

Pkt. 8. Afvikling af den udskudte generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes individuelt inden næste HB-møde

Pkt. 9. Evt.

Søren foreslog øl, snaps og sildemadder ved førstkommende fysiske møde.

Pkt. 10. Næste møde.

Tirsdag den 15 juni kl. 18.00. i klubhuset (starter med spisning, mødet starter kl. 19.00.)

Ref:TC 14.4.2021

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her