Referat 19-05-2020

Referat

Dagsorden.

Hovedbestyrelsesmøde. Dato: 19 maj

Sted: Klubblokalet TID: Kl. 19.00

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 29. januar

Godkendt.

Pkt. 2. Siden sidst formanden

Formand og næstformand har haft møde med kommunale ejendomme og besig- tiget placering mm af vores ønskede depot-rum ved hallen. Kommunen ønsker et kontroltilbud på tilbygningen. Sagen kommer på igen på junimødet. Udelivsprojektets fase 1 blir sendt frem til budgetforhandlinger (375.000 kr)

Pkt. 3.Evaluering af generalforsamlingen.

Vi fastholder søndag. Næste generalforsamling fastsættes til den 28. februar 2021.

Pkt. 4. Pkt. Carona.

Vi følger DGI og myndighedernes retningslinjer. Vi har fået 7.500 kr. fra kommu- nen til Aktivitetsudvalget for tab af indtægter.

Pkt. 5. Økonomi vedr. ladestationen

James delte sine bekymringer om den 5 årige kontrakt/forpligtigelse på 2200 kr. om måneden uden vi har en fast aftale med I- Charge om annonceindtægter den anden vej. Vi har kun en mail som formanden læste op. Uden slutdato. Formanden tager kontakt til Fritz fra I Charge for afklaring.

Pkt. 6. Kasseren orienterer.

Intet.

Pkt. 7. Nyt fra afdelingerne

a. gymnastik – årsafslutning aflyst, starter op uge 37 – håber på høvdinge- bold kommer rigtig i gang.
b. fodbold – startede op torsdag – har stadig problemer med boldrum/indbrud – formanden kontakter skoleinspektøren for en alternativ løsning.
d. badminton – for mange krav til at man vil starte op før end til den nye sæ son – Købt 50 billetter til Denmark Open i Odense til efteråret – haltimer fordeles administrativt
e. + 60 – er lukket ned – starter først op efter sommerferien
f. floorball – er gået i samarbejde med Skælskør ved turneringsdeltagelse –
så man kan låne spillere af hinanden – har fået tre nye bestyrelsesmed lemmer – Kasper fortsætter med ungdom til der er fundet en anden
g: E sport – har søgt støtte i DGI for tabte indtægter (stævner, medlems penge) – starter først op ved den nye sæson

Pkt. 8. Eventuelt

Næstformanden orienterede om indkaldelse til udviklingsmøde. Målet er at få lavet en 4 årig udviklingsplan – Thomas undersøger om de 100.000 kr. til Ør- numbakken… der lider under manglende “manpower” – kunne bruges til vores depotrum.

Pkt. 9. Dato for næste møde

25. august kl. 18.30. ref/Troels

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her