Referat 20-01-2022

Besked fra formanden. Da der er flere der ikke kan komme i morgen pga corona i familien mm., så har næstformanden og undertegnede besluttet at aflyse mødet.

pkt. 1.

Beretningen er godkendt – dog ønskede Søren ikke at der stod noget om den kommende formand.

pkt.2. Fra formanden:

E Sport: Flere har henvendt sig vedr. evt. videreførelse af aktiviteterne. FGU er muligt interesseret i dagtimerne. Næstformanden og undertegnede har haft møde med nogle andre, der ville prøve at starte foreningen op igen. Vi har givet dem mulighed for at få adgang til lokalet indtil 1. april, hvor de sammen med forældregrupper og kommende medlemmer kan vise frem og komme i dialog – se faciliteterne inden en evt. egentlig forening-dannelse.

pkt.2.1.

Der bliver 12.500 kr. til hver forening for fyrværkerisalget. James skal sende en regning. Jeg adviserer. Fordelingen af pengene aftales på næstkommende møde.

pkt.2.2

I-charge/Grenke. Grenkes advokat har bekræftet modtagelsen af vores skriftlige afvisning af deres tilgodehavende og svaret os at de agter at stævne os. Vi har atter en gang været i dialog med DGI og Søren M. arbejder videre med at sikre gratis retshjælp.

pkt.2.3 TC:

Vi burde overveje om vi skulle tage et initiativ i forbindelse med TOUREN til sommer. Kom med ideer.

pkt.3

Badminton har meldt ind, at de har købt en masse nye net og alt fortsætter som vanligt Gymnastik: Åbner først op i uge 4.

Aktiviteten: Starter forventeligt op 3. februar og kører frem til generalforsamlingen. Ikke noget overskud det sidste halve år.

Flooball: Floorball spiller stadigvæk turnering og hverdagsfloorball også er vi udfordret med at redskabsrummet flyder næsten hver gang. Ungdom er ikke startet op endnu pga af stigende smitte bland børn. Vi vælger næste sæson at slå turneringsholdet sammen med Skælskør Eagles

Fodbold: Pt. ingen skandaler, Tilmeldte hold til kommende sæson: Serie 5 & 6, Oldboys & Veteraner. Derudover får serie 5 nyt spiller tøj. Indefodbold er startet op igen om lørdagen, Onsdag træner seniorerne udendørs på kunstgræs i Korsør.

60+motion har pr. 1. december 38 medlemmer, og der har været godt gang i både spil og hygge i hele efteråret. Desværre så vi os nødsaget til at lukke for aktiviteterne fra den 7. december pga. coronasituationen, men håber på at åbne igen i nær fremtid.

pkt.4. Økonomi.

James Så har revisorerne været i kamp, og set regnskaberne efter i sømmene jeg har samlet regnskaberne til et samlet regnskab for foreningen Jeg og kassererne vil sørge for at få alle bestyrelsesmedlemmer underskrift i løbet af de næste par uger. 

Ses til generalforsamlingen.

Troels

24 januar 2022.

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her