Referat 21-09-2023

Hovedbestyrelsesmøde.
Dato: 21.09.2023
Klokkeslæt: kl. 18.30
Sted: Klublokalet

Afbud: Jozef

Der er følgende på dagsordenen:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.Godkendt. 
  2. Nyt fra formanden: 2 anparter er betalt til projekt: Ny købmand -Kælderlokalet: Det er ryddet – og hvad så? Er ryddet – ikke gjort rent.60 + vil overtage det – spille dart mm.Vi dropper fredagsbaren – de ville ikke rydde op eller stå for det praktiske. -Flagstænger: Er ordnet, nyt flag indkøbt.James har ordnet det. Tak. Der er indkøbt et nyt flag -Ny afdeling i TIF? : Vinterbadning/faciliteter ved Svenstrup strand.Sagen/ideen drøftet. Vi blev enige om at forsøge at etablere en ny afdeling under TIF med egen bestyrelse: I første omgang James, Troels og Anne-Marie.James opretter os i Conventus. Troels opretter de nødvendige IT-platforme, snakker med Steffen. Forbereder ansøgninger m.m. og involverer Tommy Tømmer om ideen vedr. placering af badebro, sauna og omklædning og evt. få et tilbud på at få det etableret.Hjemmeside mm.Skal opdateres.Still-billede på forsiden.Tag et gruppebillede ved hver generalforsamling – endes til Steffen.Lad data fra Convemtus vedr. bestyrelser blive postet ind på TIF´s hjemmeside Troels får TIF´s hjemmeside gjort klar, så den kan bruge af en fra hver afdeling, som får administratoradgang. Det skal kunne deles….. 
  3. Nyt fra afdelingerne: -James, regnskab.214.000 kr i kassenConventus økonomien ønskes samlet så det bliver mere overskueligt i regnskabet Medlemstallet skal opgøres 1. decemberKaj vender tilbage omkring medlemskab i hovedafdelingen for bankofolket. -Jozef, fodbold.Fodbold afd. har pt. ca. 50 betalende aktive medlemmer.Serieholdet (32 betalende) har foruden et 11 mandshold nu fået oprettet et 8 mands hold, så alle har en chance for at komme i kamp hver uge. Serieholdet har derudover fået / købt nye træningsdragter, delvis selv finansieret. Nye kvalitetsbolde er ligeledes blevet indkøbt.Serie holdet ligger i turneringen lige under midten, det samme gør sig gældende for super veteranerne. Med hensyn til bane lys, fik fodbold afd. sponsoreret et beløb fraAktivitetsudvalget som kunne dække omkostningerne til LED lamper, og at vi selv monterede lamperne med frivillige kræfter, så Vore “grønne” kommune ville have en besparelse på 2 år i strøm, hvad der svarede til LED lampernes anskaffelses pris.MEN kommunen sagde nej med den begrundelse at en udskiftning af lamperne skulle foretages 1 til 1, altså strømslugende halogen lamperskulle udskiftes med lige så strømslugende halogen lamper, deres øvrige argumenter for at vi ikke at kunne skifte til LED fra halogen, har jeg kunne afvise, men for at vise deres flinke og gode intention kunne vi af kommunen købe nogle brugte halogen lamper, som de nu tilfældigvis havde liggende og selv montere disse.STOP en halv, det er kommunen der står for vedligehold af vores baner, så den sidste aftale der blev indgået, var at kommunen selv skulle komme i gang med montering af deres brugte strømslugende halogener, som langtfra giver et lys niveau som LED ville have gjort .Her 4 uger senere er der ikke sket en disse endnu, kun at aftenerne bliver kortere og mørkere. -Michael, floorball.Har valgt at trække holdet fra turnering i det der var en del der vil prøve noget mere og andre der stoppetDer er 3 der har valgt at stoppe i bestyrelsen og en ny der træder ind. Har et ungdomshold der får spillet på stor bane i diverse stævner mm. -Kaj, Aktiviteten.Det går strygende…..249.000 kr på kontoenKaj snakker med Sanne om medlemsskab i TIF -Jørgen 60 +Går godt – der kommer folk fra Korsør og Vemmelev pt. 43 medlemmer – flere er på vej-Nyt rum til 60+ afd. udendørs aktiviteter:Et skolerum står tomt. Vil gerne tage det i brug. Nøgle klares med forvaltning KFT Nicolai Hedegaard Hyttel -Line, gymnastik.Opstart – god interesse. 106 betalende medlemmer 14.900 kr. fra OKHar fået nøgle til aflåsning af nyindkøbt soundbox.i Jonna tar mandagsholdet -Søren, badminton.75 registreret medlemmer Det kører godt… 
  4. Eventuelt.

Troels kontakter DGI om muligt fagligt indlæg fredag den 5. Januar ved nytårskuren. Hvor er vi om 5 år?

Julemøde. 19.12. Forsamlingshuset. Kl. 17.00. Nytårskur…5. Januar kl. 18.00.

Generalforsamling 25. Februar kl 10.00.

TIF Bladet fortsatte eksistens bør drøftes.

Lundeman har besøgt formanden vedr. evt. overtagelse af Grundejerforeningens formue. (ca. 36.000 kr)

Således opfattet.

Troels/sekretær

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her