Referat 22. januar kl. 19.00

Ingen afbud

Referat. Hovedbestyrelsesmøde.

22. januar kl. 19.00. i klublokalet

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 28. november

Godkendt.

Pkt. 2. Godkendelse af a?rsberetning, forslag til budget 2019, samt forslag til vedtægtsændring

Årsberetning godkendt.

Vedtægtsændring tilrettes sa? der sa? det fremga?r at næstformanden vælges af HBs midte.

James gennemgik budgettet og det blev besluttet at vi pa? det førstkommende bestyrelsesmøde satte et punkt pa? dagsordenen: Balance i HBs budget.

Pkt. 3. Formanden orienterer.

Det blev foresla?et at vi forsøger at skabe økonomi til HB`s budget ved at sælge reklameskilte i Ta?rnborg-hallen. Formanden indhenter priser m.m. for produktion og opsætning.

Søren M sonderer interessen hos annoncørerne i Ta?rnborgbladet. Husk at søge lokaler pa? foreningsportalen inden 1. marts

Pkt. 4. Kasseren orienterer.

Det blev besluttet at Thomas, Michael og James danner en arbejdsgruppe der kommer med en indstilling mht. valg af fælles IT løsning til regnskab/medlemskartotek mm..

HB har givet et la?n til E Sport pa? 60.000 kr Der er pt. 33.000 kr i HB kassen Ta?rnborgbladet balancerer økonomisk

Pkt. 5. Nyt fra afdelingerne

a. Gymnastik Gymnastikopvisning 17. marts b. Fodbold

5 nye i bestyrelsen – medlemmerne er fundet

c. Aktivitet

Mindre omsætning (ca.100.000 kr) bla. pga. spillepause i 4 uger (nyt gulv i forsamlingshuset) Overskud: 10.000 kr. Det kører fint – nye spil afprøves – ca. 140 spiller hver uge Flere ønsker at være med i bestyrelsen?

d. Badminton

92 senior medlemmer – 5 ungdom (betaler ikke kontingent) – Afdelingen kører fint

e. + 60

27 medlemmer

Har fa?et 50.000 kr fra Veluxfonden og restbeløbet 12.500 af kommunen. Der er en manko mht. moms som søges løst sammen med kommunen og aktivitetsudvalget

f. floorball

Fa?r stadig nye medlemmer

Gratis medlemsskab for børn a?ret ud

Michael har været pa? Forlev Friskole for at reklamerer for floorball Stort DGI stævne 16. marts i hallen. Lokalra?det sta?r for kiosken. pt. 40 medlemmer Er blevet spydspidsforening under DGI, hvilket forudsætter 3 stævner a?rligt + tilknyttet konsulent g. E-sport

Kører pa? 3. uge Pt. 97 medlemmer 11 hold a 2 timer 3 nye trænere ca. 3-4 nye henvendelser hver uge Senior E Sport om aftenen efterspørges Har trukket ansøgningen fra Borgerne bestemmer….

Pkt. 6 Udpegning af æresmedlemmer m.m.

HB valgte a?rets leder.

Pkt. 7. Eventuelt?

Henvendelse fra 60 + mht. opsætning af ha?ndspritter – men vi blev enige om at det ville blive for omstændeligt

Søren M fik mandat til at sælge køleskabet i klublokalet – 500 kr. James køber skab(e) til rengøring og skab til faner m.m. Afdelingerne fa?r sorteret i TIF-historien pokaler, skrabbøger m.m.

Pkt. 8. Næste møde.

27.3. kl. 19.00. i klublokalet.

Ref: Troels

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her