Referat 24-11-2020

Referat af

Hovedbestyrelsesmødet.

24. november kl. 18.00 (klublokalet)

Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 25. august

Godkendt.

Pkt. 2. tilføjelser til dagsorden.

Ingen.

Pkt. 3. Formanden orienterer.

Vi har fået 17.000 kr. til borde/bænke til 60 + fra lokal fond.(Børge Kristensen)

I- charge er oppe at køre via Henrik Kjærside

Udelivsprojektet er udsat til Oliver fra kommunen må møde på arbejde igen

Marianne Olsen overtager rengøring m.m. af klublokalerlokaler

Afdelingerne opfordres til at overveje indstillinger til priser 2019

Husk onlinemøde 16. december

Ulrik Steen hansen DGI kommer med en peptalk ved generalforsamlingen

Pkt. 4. Kasseren orienterer.

Revisionsmøder afholdes 12.-13. januar

Hovedbestyrelsens budget 2021 blev forelagt og godkendt

I-charge økonomien lever ikke op til de indgåede aftaler og derfor førsøges aftalen opsagt pr. 1.1.2021

Pkt. 5. Nyt fra afdelingerne

a.gymnastik Mangler medlemmer på torsdagsholdet – ny instruktør – gymnastik motion deles op i to hold

b. Fodbold -Oldboys er stoppet – serie 6 kører videre (mod serie 5) – serie 3 ligger nr.

2 – blev taberdømt pga. brug af ulovlig spiller – kæmper fortsat for kunststofbane

c. aktivitet – banko ligger stille møde den 7. nov. Omkring evn. Opstart – Enigheden kører banko på onsdage i forsamlingshuset

d. badminton – 85 medlemmer – må bruge 4 baner (2 baner i hver ende)

e. + 60

f. floorball

g. E sport

Pkt. 6. Salg af revyudstyr

Pkt. 7. Krudtsalg

Pkt 8 . Nytårskur?

Pkt. 9. Evt.

Pkt. 10. Næste møde.

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her