Referat 26-01-2021

Sted: Virtuelt via zoom

TID: Kl. 18.30

Afbud: Kaj.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 24 november Godkendt.

Pkt. 2. Udarbejdelse af årshjul for afdelingerne Det blev besluttet at alle afdelinger indleverer deres årshjul til formanden inden næste møde.

Pkt. 3. I-charge Det blev besluttet at stoppe betalingerne.

Pkt. 4. Indstillinger – Årets M/K mm. Karin Hansen blev indstillet (solodaritetsprisen)

Pkt. 5. Formanden – herunder beretning (se bilag) Beretningen tilrettes så det ikke står for “firkantet” at kontingentet nedsættes til det halve i alle afdelinger. TIF har modtaget 25.000 kr. fra TrelleborgFonden til medfinansiering at realisere nye digitale foreningsløsninger. Restbeløbet 31.000 kr er søgt dækket af LAG Slagelse TIF har søgt DGI om carona-midler (ca. 100.000 kr.) til dækning af tab – sponsorkroner/kontingenter TIF er i dialog med spillemyndighederne mht. vores bankospil pga ny bekendtgørelse som strammer op på reglerne. Medlemmerne skal bl.a. have adgang til TIF´s generalforsamling. Ingen må være lønnet etc..

Pkt. 6 Kasseren orienterer – herunder årsregnskab (se bilag). Regnskab og budget godkendt. Alle redskaber er revideret og James kommer rundt og får underskrifter. Vi fortsætter med gavekort til konfirmander. Nyt bookingsystem i kommunen – introduceres virtuelt 11. februar. James sender mail herom rundt til medlemmerne.

Pkt. 7 Nyt fra afdelingerne

a. gymnastik Eneste aktivitet høvdinge-ball torsdage – går ture

b. fodbold Lukket. c. Aktivitet Lukket.

d. badminton lukket – pt. 85 medlemmer

e. + 60 Lukket.

f. floorball Turneringen udskudt. Michael tilbudt deltagelse på landsplan i idrætsledelse af floorball.

g: E sport. Har elitehold i Elgigant-ligaen. Thomas har møde med Dyrby for at sikre at vi osse bli´r hørt og kommer med i kommunens store E sport-satsning

Pkt. 8. Generalforsamlingen Udskudt til august.

Pkt. 9. Infostander (udendørs – Jozef) Bedre info om fodboldkampe m.m. TIF besluttede at vi kke vil ind i tyngende driftøkonomi til infostandere – men det undersøges om vi kunne købe/få sponseret et digi-system som kunne stå ved indkørselen til parkeringspladsen. Jozef undersøger om der i hans afdeling var en der ville stå for at lægge info op/drift.

Pkt. 10. Eventuelt Der arbejdes i Korsør på et “kulturhus” ved gl. stadion i Korsør for foreninger…..som på tværs kan udbyde deres aktivteter til børn. 15 foreninger er interesseret.

Pkt. 11. Dato for næste møde 13. april kl. 18.30.

ref./

Troels

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her