Referat 27-03-2019

Dagsorden.   

Referat af Hovedbestyrelsesmøde. Dato: 27. Marts 2019
Sted: Klubblokalet
 Til stede: Alle

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 16. Januar 2019       

Godkendt og underskrevet. 

Pkt. 2. Præsentation af Conventus (onlinekursus) 

Det blev besluttet at arbejde videre med indførelse af systemet. Behovsliste fra afdelingerne fremsendes til James. 

Pkt. 3. Sponsorskilte/reklamer i hallen 

Formandens oplæg godkendt. Der udarbejdes salgsmateriale som sendes til Ta?rnborgbladet. 

Søren sta?r for salg.
Pris 1. A?r ( 1 1/2 a?r) starter 1. August 2019 0g gælder frem til 31.12. 2020.Pris: 2.500 kr. Reklamecenteret betaler for hovedskilt: Ta?rnborg Idrætforening – støt vortes ponsorer de støtter os                        

Floorball sætter dem op. 

Pkt. 4. Tilbud pa? brandings-aftale med Spar Nord 

Der er afsat 20.000. kr i Spar Nords udviklingsfond til TIF. Vores modydelse: 4 sider i Ta?rnborgbladet samt et reklameskilt. Pa? sigt (hvis samarbejdet fortsætter) oprettes konti i Spar Nord. Formanden tilskriver Spar Nord herom. 

Pkt. 5. Formanden orienterer.
 Nye medlemmer blev budt velkommen.

Brug: fejlmeld.slagelse.dk hvis der opdages byggetekniske fejl fejl eller mangler pa? hallen, gymnastiksalen m.m.      

Pkt. 6 Kasseren orienterer.    

Generalforsamlingen kostede 1511 kr. Der er solgt annoncer for 38.500 kr. 

Pkt.7 Nyt fra afdelingerne          

a. gymnastik 350 til gymnastikopvisning. Floorball og forsamlingshuset hjalp til. Bestyrelsen uddelte et smart interessekort ud til publikum i ha?b om at fa? flere frivillige hænder. Det blev opfordret at lave en facebook- gruppe herom.: Frivillige i Ta?rnborg.     

bfodbold Helt nyt hold. God opstart. God “spirit.”
cAktivitet Solgte lodder til gymnastikopvisningen og floorballstævnet og fik et pænt overskud. Atter god stemning ved banko.
d. badminton Færdig med sæsonen. Usikker pa? om badminton ungdom fortætter. Afholder afslutningsfest.
e. + 60 Arbejder videre med at fa? etableret den nye petanquebane
f. floorball Har fa?et 10.000 kr. fra Aktivitetsudvalget og 16.000 kr. fra kommunen til ny bane . Forsøger at dele spillerne op i 3 niveauer. Har af- holdt stævne med 8 ungdomshold og 6 motionshold. Gode tilbagemeldin- ger. Nyt stævne i september.
g: e sport 100 medlemmer. 2 nye trænere pa? vej. Deltager i lands- mesterskaberne i Vejle 26.-27. April. Er nomineret til kommunens initiativ- pris 

Pkt. 8. Evaluering af generalforsamlingen 

Der var tilfredshed med afviklingen af generalforsamlingen – sa? samme model næste a?r. 

Pkt. 9. Valg af næstformand                        

Søren Mikkelsen valgt: Tillykke. 

Pkt. 10. Eventuelt 

E Sport mangler pa? hjemmesiden.
 Deadline 31.3. pa? indsendelse af stof til Ta?rnborgbaldet.

Der blev forespurgt om vi ville være med til en fælles outdoor redskabsaktiv- tetsansøgning sammen med skolen. Det blev der nikket til. 

Der blev rejst forslag til at genindføre kiosksalg. En borger havde vist interesse og vil sta? for det. Der var opbakning til at afdelingerne ville bruge en automat og hvis det kom “forpagter” pa? kiosken kunne det forventesat forpagteren ville blive engageret ved arrangementer i klublokalet, hallen m.m..    

Det blev rejst ønske om 2 “A?ben Hus” dage a?rligt. Line kommer med et oplæg til næste møde. 

Pkt. 11. Dato for næste møde 

12. Juni kl. 19.00. i klublokalet.            

ref./      

Troels 

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her