Referat 28-02-2024

Dagsorden

for Tårnborg Idrætsforenings ordinære generalforsamling

søndag den 25. februar 2024 kl. 11.00

Referat.

1. Valg af stemmetællere og dirigent. Leif og Carsten (stemmetællere)

Bjørke (dirigent)

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning. Godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Godkendt.

4. TIF´s Afdelingerne aflægger en kort beretning (alle beretninger taget til

efterretning.

badminton

Fodbold

Floorball

Gymnastik

60+ Motion

Aktivitetsudvalg

5. Behandling af indkomne forslag.

Optagelse af ny afdeling TIF water 365. Afdelingen blev godkendt som

ny afdeling i TIF

6. Forelæggelse af foreningens virke og budget for indeværende år.

Godkendt.

7. Valg af bestyrelse i henhold til TIF´s vedtægter §5.

a) Valg af formand/ kasserer – Søren M. valgt som formand.

b) Valg af suppleanter. Troels C. valgt

c). Valg af revsorer. Carsten J. og Ole

d) Valg af revisor suppleant. Ingen.

c). Valg af fanebærer/suppleanter

Fanebærer. Kaj S.

Fanebærersuppleant. Elin

8. Eventuelt

Uddeling af pokaler. Solidaritetsprisen uddelt til Jonna Egede Johansen.

9. Uddeling af gaver.

Ingen.

Referent Dirigent

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her