Referat 29-01-2020

Dagsorden:

Pkt.  1. Godkendelse af referat fra den 26. november

Godkendt

Pkt.  2. tilføjelser til dagsorden.

Ingen

Pkt.  3. Formanden orienterer – herunder udkast til beretning.

Beretning godkendt

Evaluering af Nytårskur. Vi gentager nytårskuren 8. januar 2021

I Charge – afdelingerne opfordres til at komme med aktuel tekst + billeder. TC sætter det op.

HB opfordres til at følge op på hjemmesiden og få fjernet aktiviteten når et arrangement er afviklet

Redskabsproblematikken er på nuværende løst – men der ytres ønsker om en mere permanent løsning ved en tilbygning ved nuværende redskabsrum. Michael tilbød at få lavet et skitseforslag/budget for sådan en tilbygning.

 Fodbold ønsker ikke fællesløsning mht. trøjekøb mm. af Select. TIF takker NEJ til en fælles løsning.

Dagsorden for generalforsamlingen  godkendt.

“Kioskfolket” vil gerne fortsætte – der laves en kontrakt med dem.

Orientering om projekt “Udeliv” i samarbejde med lokalråd og skole..

Pkt.  4. Godkendelse af regnskab/budget

Afdelingernes generalforsamlingsreferater + oversigt over bestyrelsesmedlemmer skal oplades på bookingportalen (Slagelse kommune) – ellers ingen tilskud.

Årsbooking af baner inden uge 7

Regnskab og budget godkendt

Pkt.  5. Nyt fra afdelingerne

  1. gymnastik Nedgang på rollinge-holdet. Opstart af funktionel træning lørdage 8.30. Gymnastikopvisning 22 marts 10.00.-13.30.
  2. fodbold Vinterturnering udendørs – træner lørdage – har oplevet dårlig spillerkultur i B92
  3. aktivitet Fremgang i banko – glad for den nye vært – 60.000 kr. i omsætning i januar måned.
  4. badminton Halfordelingsmøde 2. april – 22-26 ungdomsspillere træner i Vemmelev-hallen – mange fra TIF-geografien.
  5. 60 + motion

Lille tilgang – pt. 27 medl. – har fået penge fra Børge Carlsens Mindefond til BOVLS rekvisitter opbevares pt. I badmintons rum. Forsøger andre nye tiltag bl.a. pickelball

  1. floorball har afholdt julefrokost – 6 personer ta`r til stævne og VM i Frederikshavn i weekenden – Fordobling af ungdomsspillere – formanden underviser i floorball på Kokkeskolen – der arrangeres floorballstævne for 6. klasser i samarbejde med skoleidræt.
  2. E-sport samarbejder med FGU. De bruger E sports maskiner og gør rent mm. som modydelse – pressemøde på Comwell var velbesøgt – starter samarbejdet op med kartbanens elever på tirsdage – har startet elitehold op

Pkt. 6.  Udlejning af klublokaler “kioskfolket” får lov til at afholde børnefødselsdage mod betaling af 500 kr. til HB. Sørger selv for rengøring m.m.

Pkt. 7. Deltagelse i cykelløb København-Århus tilbud om deltagelse som flagpost(er) 5. september 2020.

Posterne ligger mellem Korsør og Slagelse ved indfaldsveje.

Der vil komme nærmere besked til dem der melder sig

450 kr. pr. post/person til klubkassen – tidsrum (typisk) mellem 14.45-20.15. –

ledertillæg 750 kr. for at stille med 10 deltagere.

Meld ind til TC med navne fra afdelingerne. “Først til mølle – – -“

Pkt. 8.  Oprettelse af svømmeafdeling TIF ser gerne en afdeling, hvis der kan skaffes bestyrelsesmedlemmer (5)

 Fordele: Conventus, mødelokaler, vedtægter, sparring.

Pkt. 9. Indstilling af prismodtager Kontakt formanden

Pkt. 10. Evt. Forslag til at indkøbe et fodboldspil. Henvendelse til HB om oprettelse af høvdingebold for kvinder i gymnastiksalen.

Forslag til et visionsseminar.

Pkt. 10. Næste møde.

  1. april kl. 19.00.

Ref.

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her