Referat af HB møde den 19. december 2023 kl. 17.00

Til stede: alle.

Punkt 1) Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

Punkt 2) Nyt fra formanden.

-Hjemmeside skulle opdateres og Facebook skulle ændres til “normalt udseende” Steffen inviteres til næste møde og præsenterer et nyt look.

-Tårnborgbladet.

Vi mangler februar udgivelsen, så har vi udgivet de planlagte bladet nedlægges eller fortsætter vi ?
3 udgaver om året fortsat
Næste blad deadline: 5 januar

udgivelser. Skal

Efter mødet Søren udsender følgende til kirke, lokalråd og Charlotte::

Så har vi haft HB møde i TIF, hvor vi bl.a. bladets fremtid.
Der er enighed om, at vi fortsat vil have bladet i en eller anden form, mange af beboerne i Tårnborg er glade for at modtage bladet og få en opdatering om hvad der er sket og skal ske.

Problemerne er, at vi mangler folk. Vi mangler en person til at sætte bladet op til trykning, en til at tegne annoncer, og vi mangler at folk udefra byder ind med stof til bladet.

1)
Vi har muligvis en person, der vil sætte bladet, og Henrik vil agere instruktør.

2)
Distributionen vil 60+ fortsat gerne tage sig af.

3)
Vi kan fortsat køre økonomien gennem TIF hvor James laver regnskabet.

4)
Vi mangler en til at tegne annoncer ( jeg vil skrækkeligt gerne være fri for det job) Det er endnu ikke lykkedes at finde en afløser, men man kunne eventuelt, hvis vi kan finde en, at tilbyde ex. 25% af annonceindtægten som tak for arbejdet.

5)
Endelig – økonomien i bladet. I dag koster det ca kr. 11.000 for trykningen samt kr. 1.800 for uddeling, det er ca kr. 39.000 for 3 udgaver.
Hvis vi går ud fra, at der ikke kommer annonceindtægter, er der kun Menighedsrådet, TIF og Lokalrådet til at betale udgifterne.
TIF er villige til at tage en del af udgifterne, og hvis Menighedsrådet og Lokalrådet også vil deltage, må vi tage en snak om hvordan.

-Nytårskur den 5. januar 2024.

Der er reserverede lokaler. Hvordan skal det foregå, hvem skal levere maden ? 15.000 kr fra aktivitetsudvalget Madame Bagger leverer 3 retter som sidst Blomster og vine sørger Søren for.
Søren betaler personale for sit diæt.

Beløbet godkendt for aktiviteten.

-Årsmøder den 25. februar 2024. Hvordan skal det foregå ?
Morgenmad som vi plejer. DGI indlæg under morgenmaden.
-I-charge sagen. Intet nyt.
Indspark fra DGI efter HB ?smorgenmaden og skyder det tidligere program et kvarter

Punkt 3) Nyt fra foreningerne.

-James, regnskab

380 medlemmer
Fremgang over hele linien (næsten) 96 under 18 år
Tif Afgift fremover sættes til 50 kr.

-Jozef, fodbold

Går godt
Nyt lysanlæg monteret
25000 kr. video streaming (optager kampe) Serieholdet klarer sig godt
Bruger hallen søndag aften

-Michael, floorball

10-15 hver tirsdag
Kun 4-6 ungdomsspillere 4 i bestyrelsen
Vil satse mere på motion

-Kaj, aktiviteten

Banko kører godt
Julebanko 280 inde
Skal have nyt højttalersæt (mixer) pt. 285.000 kr på bogen

-Jørgen, 60+

Er inde pt.
49 medlemmer
Køber nyt spil med skæve kugler Folk er meget engageret

-Line, gymnastik

175 medlemmer
Mange børn på rollinge/børn hold Sports aqua kommer til opvisningen Bordtennisbord fylder i redskabsrummet Slagelse bordtennis har tid tirsdage

-Søren, badminton

81 medlemmer
Alt kører god
t
-Troels, vinterbadning
Bestyrelse er nedsat – 5 personer
Søger om optagelse i TIF ved generalforsamlingen.
99.000 kr. er indsamlet – fra kommune (49.000 kr) og LAG (50.000)
Kaj oplyste efter mødet at Aktivitetsudvalget har afsat 60.000 kr. pr april ?24 til projektet

– så 159.000 kr. pt. samlet sammen
TC sender en ansøgning til Trelleborg Fonden om at få de bevilligede 25.000 kr. konverteret til Vinter Badebro-projektet.
Kaj spurgte ind til sauna. Må komme i næste fase.

Vi har en ansøgning inde i kommunen som kommer til udvalgsbehandling ved deres februar møde hvor vi vil modtage et tilbud om at overtage området og sommerbroen mm.. – mod betaling. Vi ser på vilkårene og tager stilling efterfølgende.

Punkt 4) Eventuelt

Redskabsrum er ledigt ved de grønne baner Reklamerne i hallen er nødlidende.

Pkt.5.

Næste møde

6. Februar kl. 19.00. i vores klublokale ref/TC

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her