Referat af Hovedbestyrelsesmøde 28. november

Dato: 28. November 2018
Sted: Tårnborg Forsamlingshus
TID: Kl. 18.00
Ingen afbud.
Bjarne blev mindet.
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 11. september 2018
Godkendt.
Pkt. 2. Formanden orienterer.
Velkommen til Inge.
Rene deltager for floorball i stedet for Michael
Nøglerbrikudfordringerne blev vendt. Alle afdelinger skitserer behovene og sender det til
Søren.
TC har fået Bjarnes nøgle retur.
Floorball har fået en ekstra nøgle til ungdom.
OK til skolens brug af gym.salen torsdag 16:00- 19:00, torsdag d. 13/1.
James giver besked herom til instruktørerne.
Generel tilfredshed med hjemmesiden.
Sommerfesten 2019 er aflyst.
Pkt. 3. Kasseren orienterer.
Pt. 334 medlemmer.
Revision af afdelingernes regnskaber vil ske den 16. Januar
Thomas sender mailadresse på deres kasser til James
HB opfordres til at finde ud af om vi kan få økonomien i bedre balance
Tages op på januar mødet i forbindelse med budgettet for 2019.
Pkt. 4 Nye fra afdelingerne
a. gymnastik
119 medlemmer
Flere børn
17 marts gymnastik opvisning
b. fodbold
Nye oldboys hold på vej
Haft intromøde
U16/17 har svære kår i det nye år
Ny bestyrelse på vej
Medlemstallet vil stige næste år
pt. 68 medlemmer
d. badminton
pt. 92 medlemmer fremgang på 8
Ungdomsbadminton forsøgt opstart
Betaler 2250 kr. Til DGI
Kun få deltager
Samarbejder med Hulby og Vemmelev
Badminton har en meget fin økonomi
e. + 60
Fra 15-27 medlemmer
Mangler petanquebane og indendørsaktiviteter
Afventer på Velux fondens svar på ansøgning
Først svar sidst i december
Der er søgt prg. 18 midler til bordtennisbord – 10.000 kr
f. floorball
31 betalende medlemmer
Stave sponseret fra Vemmelev Tømmerfirma
Arrangerer stævner sammen med Dalmose
Deltager i klyngeklubsamarbejdde med de 4 klubber i Slagelse
Overvejer at blive DGI´s spydspidsforening
Deltager i stævne i Dalmose – voksne og U7
Har modtaget GF´s ildsjælspris
g: E sport
Starter op 4. Januar med snoreklip og pølser
6 maskiner er købt og afprøvet
Har 107 forhåndstilmeldinger
Har 10 sponsorer
Medlemmerne skal give 600 kr./halvårligt
Kæmper med kommunen omkring strøm i kælderen
F. Aktivtetsudvalget
Pt. Falder antal bankospillere
Der blev efterlyst mere personale og service af forsamlingshuset
20 boder til julebazar, 400 besøgende og 5.000 kr i overskud
Pkt. 6. TIF Avisen
Vi fortsætter samarbejdet.
Pkt. 7. Skabe i kælderen
Blev drøftet.
Alle var indstillet på at hjælpe til med at få dem flyttet.
E Sport kalder på afdelingerne.
Pkt. 8. 100 års jubilæet
5000 kr. Afsættes hvert år i budgettet.
Pkt. 9. Dato for generalforsamling
2. Marts kl. 10.00.
Pkt.10. Evt.
Intet.
Pkt.11. Næste møde.
22. Januar kl. 19.00. i klublokalet
Ref. tc.

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her