Referat af hovedbestyrelsesmøde. Dato & sted 4. September kl. 19.00. (klublokalet)

Dagsorden
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 12. juni
Godkendt.
Pkt. 2. tilføjelser til dagsorden.
2.a Henvendelse fra Hindsberger
 Formanden fremlagde forslag til opsætning af præsentationsskærm i hall ?n.

God ide – men da?rlig placering foran kiosken. Det kommunale TV ?s muligheder undersøges nærmere. Ideen om en digital informationsstander outdoor undersøges nærmere sammen med Lokalra?det.    

Pkt. 3. Formanden orienterer. 

Kioskordning med mobil pay gennemføres som forsøg i et halvt a?r i stedet for leje af automat. 

Stole (8 stk) og bord kommer 18 september
 Alle skilte er færdige og klar til opsætning i hall`n

HB var repræsenteret ved (formand og næstformand) James fødselsdag med en varekurv 

E Sport mangler at sende info til vores hjemmeside Klager over røg i omklædningsrum

Pkt. 4. Kasseren orienterer.
Udfordringer med dobbeltbetaling i Conventus 

Alle 5000 kr. som vi fik i gave af DGI bruges pa? Conventus 40.000 kr. er modtaget som delafbetaling af la?n 

Pkt. 5. Nyt fra afdelingerne 

a. gymnastik – fa? tilmeldinger – nyt sommerhold 

b. Fodbold- serie 4 videre i pokalturneringen – tilfredshed med Conventus – utilfredshed med sofaerne i hall ?n – ønsker bord og stole – OK aftalen videregives til gymnastik – har 6 hold i turnering 

c. Aktivitet- Sanne ny kasse?r i stedet for Michael – bankogæster ligger lidt i underkanten (135 i gennemsnit) – usikkerhed omkring forsamlingshuset fremtid 

d. badminton – start 16.8. – 88 motionister – samlet har afdelingen pt. 100 medlemmer – tilrettelægger ungdomtræning sammen med Vemmelev i Vemmelev-hallen ons. 16.00.-17.00. (pt. 18 medlemmer og flere er fra Ta?rnborgomra?det) 

e. + 60 – petanque er færdig-renoveret – alle tilfredse – men kaffemaskinproblemer – kører for langsomt – Line donerer en fra “den private kælder”/smiler – big problems!!! 

f. floorball – altid en motionsbane (første prioritet) – tilrettelægger stævne for kommunens 6. Klasser sammen med Dansk Skoleidræt – laver klubaftale med Florball centeret – 7000 kr. til dragter fra Sydbank.       

g. E Sport – pt. 72 medlemmer 7 hold med to trænere pa? hver – haft besøg af LAK – skærmene er bundet sammen ved præsentationer/undervisning – lagenparty 8.-10. Nov. – er med i SIMRASING-samarbejde med DGI/DASO – afdelingen har været gæstelærer for Køge Nord E Sport 

Pkt. 6. Udeliv (Søren) 

Sagen drøftet – Jørgen og Troels deltager i møde med skolen og en konsulent og fa?r sat rammen for initiativet 

Pkt. 7. Nyta?rskur (Troels) 

Det blev besluttet at afholde nyta?rskur/fællesspisning mm 8. Jan. 2020 i klublokalerne. Festudvalg (Troels og Søren) laver oplæg til novembermødet 

Pkt. 8. Skiltereklamer for afdelingerne (se bilag)      

Formanden forelagde ide-udkast til /LOGO-reklamesymboler for alle afdelinger. Den enkelte afdeling melder tilbage om de ønsker at deltage heri. Floorball tilbyde at sætte dem op gratis. 

Pkt. 9. Evt.          

Der blev foresla?et opsætning af en “skabstribune” som er til at trække ud. Finansieringsmuligheder hertil undersøges.           

Deadline for indlevering af indlæg til Ta?rnborgbladet 30. sep.  

Pkt. 10. Næste møde. 

26. November kl. 18.30. i klublokalet (bemærk tidspunktet)        

Ref/Troels 

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her