Referat af hovedbestyrelsesmøde onsdag den 8. marts kl. 17.00 i klublokalerne.

Afbud: Michael. Dagsorden:

Punkt 1: Godkendelse af referat fra den 8. december 2022.

Godkendt.

Punkt 2: Tilføjelser til dagsordenen

Livestreaming.

Punkt 3: Formanden orienterer

Godt årsmøde – fremadrettet holder vi HB januarmødet som vi sprang over i år -Tårnborgbladet fortsætter med ny redaktør.

Hovedredaktør Charlotte Kaas E-mail: charlotte.kaas@email.dk

-Kælderlokalet skal ryddes og vi skal finde ud af, hvad vi skal bruge det til. Brugte træningsmaskiner uden teknik blev foreslået. Alle ser hvad de har hjemme eller om de kender nogle der har noget de vil donere. TC har en motionscykel som han sætter derned. Vi mangler en tovholder til denne fine idè + “en rydde op dag” i kælderen

Jette Brostrup vil lave yoga i kælderen – men det foreslås at det blir i gymsalen

-Bordtennis, skal det være en selvstændig afdeling ?

Utilfredshed med pludselige aflysninger – Thomas skal selv finde en bestyrelse før det blir en selvstændig afdeling

Der bliver ikke købt nyt inventar før de har foreningen på plads.

Punkt 4: Kassereren orienterer

Aktivitetsfonden står ovre i gymnastiks konto Nytårsfesten kostede alt i alt 25.000 kr. Kasseren kan skrive under på køber af de to anparter I øvrigt: Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 5: Nyt fra afdelingerne

Badminton. Alt kører – møde 24. April om fordeling af tider

Fodbold. 3-5 årige er stoppet. Oldboys blir ikke meldt til. Sydbank vil have dokumentation for bestyrelsesmedlemmer. Der er 3.

26.3. Fodboldafslutning. Aftaler nærmere med gymnastik om brug af klublokaler pga gymnastikopvisningen.

60+

39 medlemmer

Er indendørs gul curling,

Det nye er at nogen spiller bob

Dart kommer måske igen

  1. 1. Marts affaldsindsamling 10-12
  2. 2. Beboermøde 28 .marts kl. 18 med mad

Gym

148 medlemmer

I April bowl + spisning for alle instruktørerne

Floorball

Skal søge børneattest til deres instruktør

pkt. 6 Ny købmand i byen

2 anparter købes af HB

Afdelinger finder selv ud af hvad de vil købe.

pkt.7. Livestreaming projektet.

Det besluttes at forsøge at indføre livestreaming ved vores arrangementer og takke ja til Sydbank for støtten på 25.000 kr. Optagelserne ved købmands-arrangementet viste, at der var lige så mange som fulgte med hjemme i stuerne som der var borgere i hallen. Vi køber det nødvendige udstyr og kurser af Pierre for samme beløb evt. med sponsering af Pierre for SEETV /TV Slagelse. TC skriver til Sydbank herom..Projektet forventes udgiftsneutral for foreningen.

Punkt 6: Eventuelt

Basket forespørgsel

26. Marts affaldsindsamling 10-12

Beboermøde 28. marts kl. 18 med mad (fra kl. 18.00.)

Pkt. 7. Næste møde

6. juni kl. 17.00.

ref./TC

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her