Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i Tårnborg Idrætsforening onsdag den 25, maj 2016.

Formanden Troels Christensen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Der var 14 fremmødte Tårnborg idrætsforening var vært med kaffe og kage.

I henhold til dagsorden.

Pkt. 1 valg af stemmetællere og dirigent.

Elin Pedersen blev valgt til dirigent.

Bjarne Nielsen og James Hansen blev valgt til stemmetællere.

Pkt. 2 Nedlæggelse af svømmeafdelingen (tif-vsgi)

Nedlæggelsen blev enstemmigt vedtaget 1 undlod at stemme

Pkt. 3 Vedtægtsændring iht. Bankforbindelse og nye kasserer.

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.

Den ekstraordinære Generalforsamling sluttede 19.15 formanden Troels Christensen takkede for god ro og orden.

Ref. Jette Fog.

Svenstrup den 28, maj 2016

Dirigent. Sekretær

Elin Pedersen Jette Fog

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her