Referat fra generalforsamlingen i Tårnborg Idrætsforening onsdag den 23, februar 2016.

Troels Christensen bød velkommen til generalforsamlingen, som i år var flyttet tilbage til Klublokalerne i Tårnborghallen. Der var 43 fremmødte. Hovedbestyrelsen var vært ved et stk. smørrebrød og 1 øl.

I henhold til dagsorden.

Pkt. 1 valg af dirigent & stemmetællere.

Karsten Johansen blev valgt som dirigent

Gulla Hansen & Bjarne Nielsen blev valgt som stemmetællere.

Pkt. 2 Fremlæggelse & godkendelse af formandens beretning.

Beretningen godkendt.

Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Regnskaberne blev godkendt.

Pkt. 4 afdelingernes kort beretning.

Gymnastik: Har pt. 74 medlemmer. Dette antal er desværre stadigvæk for nedadgående. Holder gymnastikopvisning i Tårnborghallen den 19, marts. Birthe Nielsen er i år stoppet som instruktør p.gr af helbredet.

+60 som er i gymnastikkens regi er p.t 11 medlemmer.

Aktivitet: Har de samme arrangementer, som de tidligere år og arrangementerne har været tilfredsstillende, dog har der været flere til Cafe revyen end tidligere. Afdelingen skal ud og se efter en ny regnskabsmand da Max Klinteskov gik af i år.

Badminton: Har pt 95 medlemmer. Det er ok med haltimer, der er ledige baner. Afd. har pt ingen bestyrelse. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, som skal foregå tirsdag den 22, marts 2016.

Fodbold: Har haft et godt år. Har haft et par fodboldstævner i Tårnborghallen. 45+ samt 50+ vandt begge deres rækker. afd. kan godt bruge flere børnehold.

Svømmeafd: Gav en orientering om den nye svømmeklub, som kommer til at hedder SVØM KORSØR.

Pkt. 5. Behandling af indkomne forsalg.

Hovedbestyrelsen havde en vedtægtsændring, om §9 – Myndighed

Forslaget blev vedtaget med 38 stemmer for, og er nu ændret til at lyde sådan:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned og indkaldes ved opslag på foreningens område og ved annoncering på Tårnborg idrætsforenings hjemmeside http://taarnborgif.dk samt TIF avisen med mindst 14 dages varsel.

Pkt. 6 Forelæggelse af foreningens virke og budget for indeværende år.

Godkendt.

Pkt. 7. Valg af bestyrelse i henhold til TIF`s § 5.

a) Troels Christensen blev genvalgt som hovedformand

b) Jette Fog blev genvalgt som hovedsekretær/suppleant.

c) Som revisor blev Ole Devantier og Karsten Johansen genvalgt.

d) Som revisorsuppleant Mikael Klinteskov & Tage Bohn- Jespersen genvalgt.

e) Fanebære: afdelingerne udpeger selv en fanebærer når der er behov.

Pkt. 8. Eventuelt.

Uddeling af pokaler.

a) Årets leder: Ingen

b) Solidaritets pokal: Hanne Sørnsen

c) TGF pokalen: Birthe Nielsen

d) Årets sportsudøver: Ingen

Gustav Jørgensen, Henrik Kjærside, Kristian Knudsen & Thomas Arvidson fik en erstatningsgave.

Karsten Johansen takkede for en god ro og orden under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.10

Ref. Jette Fog

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her