Referat fra hovedbestyrelsesmøde 15-12-2021

Hovedbestyrelsesmøde (referat).

Dato: 15. december 2021

Klokkeslæt: kl. 18.00.

Sted: Forsamlingshuset

Afbud: Jørgen og Kaj (Franz deltog i stedet for Kaj)

Dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 26. august

Vi besluttede at holde møde 20. oktober pga E Sport-situationen

Afvente et møde omkring afvikling – fik vi først i går aftes.

mere om det ved punktet 7.

Godkendt.

Pkt. 2. Tilføjelser til dagsorden.

Ingen.

Pkt. 3. Formanden orienterer.

a. Spørgsmål fra spillemyndigheden om de har stemmeret på generalforsamlingen. Har svaret ja –

hvis de møder op.

b. 25. februar vil round table forespurgt om at låne vores klublokale

c. Er blevet orienteret om en dicplinærsag omkring fodbold mere om det under fodbold.

d. Corona anbefalinger fra DGI klæd om hjemmefra

e. TC stiller ikke op som formand – gerne som næstformand/sekretær – Søren M stiller op som

formand

f. Brev fra advokat vedr. vores ladestander – ca. 100.000. Formand og næstformand svarer så

kort som muligt.

g. Reklameskiltene er blevet gentegnet af Klippehulen, CykelCenteret, Henrik Jensen, Nybolig

Brugsen, Sydbank (filialdirektør Lars Fischer Rasmussen) – har alle sagt ok. pris: 2.500 kr. +

moms (James sender regningerne ud) EH Snedker og tømmer afregnes ikke for skiltet, da de

ikke har sendt regning på produktion af bænke. til 60 +

Pkt. 4. Kasseren orienterer.

Budget 2022 blev gennemgået og godkendt

Hyggeklubben gør rent mod gratis brug af lokalerne

Lokalrådet opkræver fremover årligt 1000 kr. for leje af klublokale, kaffemaskine m.m..

Pkt. 5. Nyt fra afdelingerne

a. gymnastik

Det går fint med alle holdene

b. fodbold

49 medlemmer

har fået en bøde på 2500 kr. + 4 dages karantæne i en diciplinærsag

c. aktivitet

Banko kører ok med et lille overskud hver gang

Skal betale skat af gevinster over 200 kr.

d. badminton

84 medlemmer – halv kontingent – et gratis rør bolde til alle spillere

e. + 60

julefrokosten er lukket ned

ca. 35 møder op til aktiviteter hver tirsdag

f. floorball

Har fået flere børn

klager over uorden i redskabsrummet

det overvejes at sætte reolsystem op.

TC skriver til fritidsafdelingen for at få fjernet bænkene ved siden af dommerbordet – så kan bander m.m.

stå der.

g. E Sport

Thomas er udtrådt af HB

Pkt. 6. Salg af nytårskrudt

Salget deles med FC Storebælt som dækker bemandingen den 27.-28.- og første halvdel af 29.12.

Bemandingsskema blev udleveret.

Først til mølle mht. til tider.

Hver afdeling stiller med to mand a 3 timer – besked til Troels der koordinerer

NB: Husk at annoncere det ud på jeres facebooksider:

Køb dit nytårskrudt på www.Krudtbyen.dk og støt TIF – og hent nytårskrudtet på Ørnumvej 30 (de gamle

Halskovbaner) den 27.-28.-29.- (12.00.-18.00)

Pkt. 7. Afvikling af E Sport

Møde den 14. december med Jacob og Thomas fra E Sport fra TIF deltog: TC, Mikkelsen og James

samt en revisor (Tage)

Pkt. 1.

Thomas gennemgik efterårets forløb vedr. afvikling af E Sport – de vedtægtsbestemte møder afholdt

(30. oktober) samt dialogen med Sørby E Sport.

pkt. 2. Alle aktiver overføres til HB + CVR-nummeret (99.524,90 kr) – inventar er straksafskrevet.

Pkt. 3.

Abonnementer mm. er stoppet for nær til antenneforeningen som kører videre for at sikre YouSee

aftalen (internet) og skal betales i januar

Pkt. 4

Årsudskrift, regnskab, kontoudtog mm. blev gennemgået af revisoren og efterfølgende godkendt med

underskrift af revisor og formand.

Pkt. 5.

Sørby E sport har lånt den ene simulator – den anden overdrages til Kart-klubben

Pkt. 6.

Thomas vender tilbage mht. kontaktperson fra FGU om evt. samarbejde.

Pkt. 7.

Alle besigtigede udstyret i E Sport-lokalet og fandt det intakt som forelagt af Thomas og Jacob.

pkt. 8. Dato for generalforsamling

Søndag den 6. marts kl. 10.00.- 12.00.

(vi udleverer ikke lederpriser)

Pkt. 9. Evt.

Intet

Pkt. 10. Næste møde

Onsdag den 20. januar kl. 19.00.

ref/TC

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her