Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 1, februar 2017

Til stede: Formand Troels Christensen. Kasser og Gymnastik James Hansen. Bjarne Nielsen + 60. Søren Mikkelsen Badminton Kaj Sørensen aktivitet og Jette Fog.

Ikke til stede: repræsentanter fra fodboldafd.

I henhold til dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 20, december 2016.

Godkendt

Pkt. 2. Tilføjelser til dagsorden.

Pkt. 7. opsamling til generalforsamlingen den 25, februar 2017.

Pkt. 3. Formanden orienterer.

 TC og BN skal i morgen den 2, februar til møde med repræsentanter fra Tårnborg skole og DGI, om vores videre arbejde med FLOORBALL.

Det har været en stor succes med de 2 ”prøvedage” i januar mdr. der blev spillet KITS VOLLY

TC har aftalt med Finn Vedel Pedersen om at starte KITS VOLLY op i Tårnborghallen efter sommerferien.

TC søger haltimer inden marts 2017 i samråd med Finn V. Pedersen.

TC og JH har lavet en ”markedsundersøgelse” om behovet for en Fitness klub/afd. i TIF`s regi. Den blev godt modtaget. Det blev besluttet at vi til generalforsamlingen orientere om en evt. Fitness afd. er noget vi skal arbejde videre med.

 Pkt. 4 kasseren orientere.

For at få solgt nogle passive medlemskort i 2017 blev det besluttet at der skal indsættes et notat/vejledning, i næste Tårnborgmagasin, hvor man kan betale for et passivt medlemskort.

JH har afholdt revision med alle afdelingerne.

Pkt. 5 James laver udkast til budget for 2017.

JH har lavet et fint udkast til budget 2017, som blev godkendt med små rettelser.

 Pkt. 6. Nyt fra afdelingerne.

  1. Der afholdes gymnastikopvisning den 25, marts 2017. Der er instruktørmøde den 9, februar hvor også Linda fra DGI deltager.
  2. Ingen
  3. Banko er der 150 til hver gang. Revyen spiller lige nu, men her er der tilbagegang i tilmeldingerne. Der afholdes fastelavn i forsamlingshuset den 26, februar.
  4. 30, april 2017 slutter badminton afd. sæsonen. Der er ikke så meget nyt pt, dog kommer der nogle forespørgsler ind imellem.
  5. BN fortæller at den 28, februar tager 3 60+medlemmer til Ringsted og deltager i DGI’s arrangement, hvor der kan prøves forskellige aktiviteter.

Pkt. 7. Opsamling vedr. Generalforsamlingen.

For at markedsfører TIF og den måde bliver afholdt på i år 2017, blev det besluttet at der skulle en annonce i Korsør Posten TC sørge for kontakt til avisen så der kommer en annonce i uge 7. TC og BN aftaler med DGI om aktiviteter der skal være i hallen.

Fortæringen hele tidsrummet sørger personalet fra Tårnborg forsamlingshus for.

Pkt. 7. A Tårnborgmagasinet.

Det blev besluttet at vi køber Tårnborgmagasinet 3 blade og 6 sider i år 2017, derefter drøfter vi det videre forløb.

Pkt. 8. Formandens beretning.

Udkast blev godkendt

Pkt. 9

Er blevet valgt se næste referat.

Pkt. 10 Eventuelt

Ingen

Pkt. 11 Næste møde.

Tirsdag den 21, marts kl. 19.00 i Tårnborghallen

Mødet sluttede kl. 20.45

Ref. Jette Fog

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her