Referat fra hovedbestyrelsesmøde 21-06-2022

Dato: 21.06.2022
Klokkeslæt: kl. 17.00
Sted: Klublokalet

Dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 26. april

Tak fra Jørgen R. til bestyrelsen for fødselsdagsgave

Referat Godkendt.

Pkt. 2. Tilføjelser til dagsorden.

Ingen.

Pkt. 3. Formanden orienterer

Retssag med I-charge

Deres advokat fyret og firmaet er lukket ned.

Udeblev fra retten.

Vi afventer…men det ser positivt ud.

Ny kaffemaskine

Er købt sammen med hyggeklubben 4.990 kr.

Nyt komfur

Er indkøbt…jozef monterer det under m-hætten

1200 kr.

Kontrakt med kommunen om klublokalerne

Er ikke underskrevet. I kontrakt står vores rettigheder

At det er vores ting der er i køkkenet fra år 2000

Pkt. 4. Kassereren orienterer

Alle har fået regnskaberne

Ingen penge i hovedforeningens kasse (ligger i gymnastik grundet retssagen med I-charge)

Det løber lige rundt i HB kasse

Kasseren gennemgik posterne – godkendt

Hærværk og vandalisme er taget ud af vores forsikring

1200 kr. betales til wifi mm. for E sport

Klippehulen har ikke betalt for skilt.

Pkt. 5. Nyt fra afdelingerne

a. gymnastik

Hoppe-madras repareret

Forsøg med far og søn hold

Starter uge 37

b. fodbold

Sæsonen er slut

Veteranerne har været i Svendborg

Fik signeret Allan Simonsen trøje

Barcelona tur i “støbeskeen” til oktober

Serie 5 11 mands 8 mands

10-15 børn til nyt børnehold

c. aktiviteten

Banko kører godt…. i gennemsnit 120 hver torsdag

Har pt. 100.000 kr. på kontoen

Unge er begyndt at komme til banko

Tilfredshed med samarbejdet med forsamlingshuset

d. badminton

11.juni blev der åbnet op for tilmelding

Starter den 14. August

Ældresagen Vemmelev har hallen fredag formiddag

e. + 60

39 personer

Afslutning næste tirsdag

Starter til august

Kontingent 150 kr.

Deler blade ud

Pænt regnskab

Fået 10.000 kr til Tour-aktiviteter.

Godt samarbejde med skolen

f. floorball

Har hold til landsstævne

Samarbejdsaftale med Floorball Danmark stopper

Samme haltinder til den kommende sæson

E Sport

Patrick ALONE

Ingen hjælp

Ikke nogen nye investeringer

Kører videre på lavt blus

Pkt. 6 Evt.

8 spyd fra Patric til 60+

Jørgen R:Husk at levere input til Tårnborgbladet

Tour de France arr. Ved Frølunde brugs – hjælpere efterlyses

Tilflytter-arrangement i september på skolen – 20.september

Fællesskabsstafetten depech rundt i hele kommune 27.-28. Aug.

Rengøring af lokaler

klublokale efterladt beskidt

Mangler 2 termokander

En smadret rude

Fodbold har holdt fest

Jozef undersøger sagen og vender tilbage

Næste møde

Onsdag ken 14. 9. kl. 17.00.

Til TC: Husk referat fra generalforsamlingen til James (underskrevet)

juni/´22

Ref:TC

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her