Referat fra hovedbestyrelsesmøde 26-08-2021

Hovedbestyrelsesmøde.

Dato 26. august kl. 19.00.

(Klublokalet) Tilstede alle.

Thomas gik efter punkt 5G

Mødet startede med:

Punkt 5.g E sport:

Thomas meddelte at han stopper som formand. Årsag: Øget arbejdsbyrde på jobbet.

Næsten ingen medlemmer er tilbage efter carona.

Ingen ønsker pt. at overtage formandsposten – derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E Sport inden for de næste 14 dage.

Status på den ekstraordinære generalforsamlingen i E Sport, regnskab m.m. fremsendes til HB som afholder et ekstraordinært HB-møde den 20 oktober kl. 19.00.

Sørby E Sport kontaktes – sparring mm.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 15. juni

Godkendt

Pkt. 2. tilføjelser til dagsorden.

Ingen

Pkt. 3. Formanden orienterer.

3.1Opdatering af vores aktiviteter til kommunen Gymnastik:

· Funktionel træning

· Høvdingebold for kvinder mellem 30-50 år

·Motionsmix

·Motionsdamer Dance-fitness Forældre barn Rollinger 3-5 år Springhold 5- 7 år Springhold 8-18

Fodbold:

·Oldboys hold Seriehold Veteraner super

Floorball

·Motionshold/seniorhold for mænd og kvinder Ungdomshold 8-14 år

60+ afdeling:

·Formiddagshold krolf,

badminton petanque bowls, rullecurling, bordtennis, pitchball

Badminton

Voksne

E Sport

Børn og unge

3.2.Intet nyt fra I charge-sagen – udover at der har været et online-møde med advokaten og dem der er sagsøgere.

3.3. HB består af: Samme personkreds som året før.

3.4.

14 konfirmander har fået TIF hilsen

3.5.

Karin Hansen får overrakt initiativprisen mandag den 30 august.

3.6.

Thomas Hansen vil starte bordtennis op. Besked: Bare gå i gang…..

Pkt. 4. Kassereren orienterer.

Oversigt udsendt og taget til efterretning. Ønskes gennemgået af James ved næste møde.

De 7000 kr i Carona penge fra kommunen har vi fået lov til at beholde.

De 80.000 kr. til redskabsrum er stadig i kassen selvom vi ikke er kommet videre evt. I- Charge udgiftee er indregnet til 100.000 kr. overføres til TIF Bladets konto

Pkt. 5. Nyt fra afdelingerne

a. gymnastik

15.715 kr. Fra ok benzin

10 hold til opstart mandag i uge 37 opstart

b.fodbold Sæsonen er startet Serie 3 er lukket ned

En masse nye er kommet til de andre hold

TIF er blevet Indberettet fra en kamp hvor 2 havde fået det røde kort og kan blive politianmeldt – afventer dommer indberetningens konsekvenser

c. aktivitet

Banko starter op 9. september – 4 gange (uger) i første omgang – giver tilbagemelding ved oktobermødet

Ingen busser

Ny bestyrer fra golfklubben i Kalundborg starter som forpagter i forsamlingshuset

d.badminton Det går forrygende

Halv kontingent i to uger Gratis rør-bolde til hver bane Startede op 16.8

Bliver 84 som sidste år

e.+ 60

Nye bænke 3 sæt er kommet

5000 kr til rekvisitter til krolf fra fond

38 medlemmer

Vil gerne rose rengøringen i hall`n

Jørgen spørger rengøringsdamen fra hallen om hun vil gøre rent i klublokalerne en gang om måneden

f. floorball

Ungdomsholdene blomstre – 14 tilmeldte

Vil udvide træningstiden til 17.30.

Kom med i turneringen da Skælskør kommer med 5 spillere

Michael har trukket sig fra DGI

g. E sport

(Se starten af mødet)

Pkt. 6. Evt.

Jørgen: HUSK beboermøde den 7. september forsamlingshus kl. 18.30 Karen (formand) stopper…

Mangler bestyrelsesmedlemmer

Pkt. 7 Næste møde 20 oktober kl. 19.00.

Ref./TC

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her