Referat fra hovedbestyrelsesmøde d. 14 juni 2017

Fra afdelingerne deltog: James Hansen Hovedkasser og Gymnastik, Kaj Sørensen aktivitet, Søren Mikkelsen Badminton, Formand Troels Christensen, Bjarne Nielsen 60+ samt Referent.

Afbud Fra: Jette Fog samt Fodbold.

Troels bød velkommen, mødet startede kl. 1900.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 21. marts 2017.

Godkendt.

Pkt. 2. Tilføjelse til dagsorden.

7 A. Tårnborg Magasin

7 B. Mindeplade.

Pkt. 3. Formanden orienterer.

TC har aftalt omkostningstillæg til leder af Floorball Alexander, omfatter foråret samt multidag fredag den 16 juni i Korsør for alle SFO er i kommunen i alt kr. 3200,00. Sommerfest lørdag den 17. juni, sidste planlægningsmøde mandag den 12. juni var et flot møde med mange deltager, både unge og ældre, var med på at det skulle blive et godt arrangement.

TIFs Facebook er retableret, er på hjemmesiden, der foreslås at gymnastiks Facebook nedlægges, hel væk 1. august.

Så der opfodres til at alle afdelinger i TIF bruger den flittig.

Kirsten Dalby, Svenstrup har lånt en nøgle til vores klublokale da de mangler et sted at sy en gang om måneden.

Pkt. 4. Kasseren orienterer.

TIF økonomi ti drift resten af året er kr. 35000,00.

Pkt. 5. Nyt fra afdelingerne.

Gymnastik: ikke noget nyt PT.

Aktivitet: banko går godt, deltager i sommerfesten med en lotteribod.

Badminton: Har afholdt afslutning, sæson 2017/2018 er på plads hvad angår haltid.

60+: Fået nyt belægning på Petanque baner, afholder forårsafslutning tirsdag d. 27 jun

Pkt. 6. Hjertestarter.

Hjertestater i hallen vil Tryk Fonden gerne flytte uden for på hallen. Det har TC sagt god for.

Pkt.7. Floorball- organisering/ fremtid.

Der afholdes sodavandsmøde onsdag den 21. juni kl. 1745 i hallen, som en afslutning på foråret, hvor spiller, træneren, samt forældre deltager, BN herfra orienterer. Vi forsøger at en forældrerepræsentant for ungdomsspiller til kontakt til hovedbestyrelsen

Der har været en voksen som forespurgt om haltid, det kan måske lade sig gøre, f.eks. i Gymnastiksalen eller ledig bane for Badminton. BN forsøger at fi fat på ham. Der indhentes tilbud på bander til floorball, køb finessernes ved halvdelen ansøges ved aktivitets afd. Og rest halvdelen ansøges kommunen TC.

Pkt. 7 A. Tårnborg Magasin.

Der var en gennemgang af magasinet opsætning, forsiden burde ose af Tårnborg, stoffet bør samles over de 6 sider. Men vi har sagt ok til 2 næste magasiner, derefter tages ny forhandling op.

Deadline for næste magasin er mandag den 17 juli 2017, stof fra alle afdelinger sendes direkte til info@seifertdesign.dk

Fodbold i må have oplevet meget hen over foråret, gymnastik og badminton har opstart.

Pkt. 7 B. Mindetavle.

S.M. havde fået en del forslag som han arbejder vider med.

Tirsdag den 5. september 2017 kl. 1900 i klublokalerne.

Tirsdag den 5. september 2017 kl. 1900 i klublokalerne.
Her deltager Steen Ulrik Hansen fra DGI.


Mødet sluttede kl.2050.


Tak for et godt møde.
Bjarne

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her