Referat fra Hovedbestyrelsesmøde. Dato: 12. Juni 2019.

Sted: Klubblokalet.
 TID: Kl. 19.00.             

Tilstede: Alle. (Josef Horvath fra fodbold deltager fremover.)          

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 27. marts 2019           

Godkendt 

Pkt. 2. A?ben hus arrangement      

Gennemføres 30. Juni 10.00.-14.00. Alle afdelinger undtagen fodbold deltager – petanquebanerne indvies samtidigt. Tovholder – Line. Markedsføring Facebook – sjællandske. 

Pkt. 3. Sponsorskilte/reklamer i hallen        

Klippehulen, Henrik Jensen VVS, Brugsen, Cykelcenteret, EH Byggefirma Syd- bank (Danbolig ma?ske) deltager indtil videre. 

Troels kommer med oplæg til ide? omkring skiltereklame for alle afdelingerne til næste møde. 

Pkt. 4. Vandrerklub i TIF regi? 

Det blev efter en længere drøftelse besluttet, at arbejde videre med temaet UDELIV. Jørgen og Troels tager kontakt til Tanja. 

Pkt. 5. Køb af automat i kiosken? 

Det blev besluttet at køre en forsøgsordning pa? ca. et halvt a?r i en lejemodel af automat for 900 kr. pr. ma?ned. 

Troels aftaler nærmere med initiativtagerne og sikre formaliteterne med kommu- nen herom.       

Pkt. 6. Formanden orienterer. 

20.000 kr. er pa? vej fra Spar Nord. Pengene disponeres til lounge-miljø i hall ?n Troels sørger for implementeringen heraf. 

Næstformanden og Michael deltog sammen med formanden ved udnævnelsen/ ka?ringen af TIF som a?ret idrætsforening i Holbæk den 24. April. 

Modtog 5.000 kr 

Pengene bruges til Conventus. Hvis ikke det kan lade sig gøre bruges pengene pa? DGI stævner. 

Troels tager kontakt til DGI. 

Pkt. 7 Kasseren orienterer. 

Lokalra?det sponserer et højskab til deres rekvisitter og James køber et til vores. Vores skiltsponsorer nævnes pa? vores hjemmeside (momsproblematik) Rengøringen af lokaler fortsætter som hidtil
 Der er givet 8 gavekort (gratis medlemsskab) til 8 drenge i sognet.

Pkt. 8 Nyt fra afdelingerne
a. gymnastik – Har fa?et 30.000 kr. til nye redskaber 

b. fodbold – fest pa? lørdag – veteranerne har været pa? tur – var inde og se Irlandskampen – U 5/6 er kommet i gang – hjemmesiden er opdateret. 

c. Aktivitet – har ligget stillet i tre uger – bl.a. pga. valgene – har givet 20.000 kr. til gymnastik – det kører fint. 

d. badminton – tilmelding til ny sæson er startet – pt. 40 tilmeldte – starter 14. august 

e. + 60 – ny petanquebane pa? vej – færdig 30. Juni -afdelingen deler Ta?rn borgbladet ud i lokalomra?det – ca. 20 deltager hver tirsdag. 

f. floorball – har sat skilte op i hallen for HB – har ved stævnet indsamlet 4000 kr. Til kraftramte mænd – deltager i multidagen i Korsør – der bliver opstregning til floorball i hallen – der blev røget af fodboldspillere i om klædningsrummet mens der var floorball 

g: E sport – har fa?et doneret 50.000 kr. Fra Trelleborgfonden. 15.000. kr. Fra Sydbank. Deltog i a?bningen af Sørby E Sports nye lokaler – afvikler LAN arrangementer – har købe 3 storskærme til undervisning.         

Pkt. 9. Eventuelt 

Foreningen CFR nummer er 12662 og skal bruges ved DGI ansøgninger. Vores dannebrogsflag er flosset – Thomas køber et nyt.


Pkt. 10. Dato for næste møde
4. September kl. 19.00. samme sted. 

Mødet hævet 21.30. 

ref/
 Troels          

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her