Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 10, august 2016 

Fra afdelingerne deltog: fra aktivitet. Bjarne Nielsen + 60. Søren Mikkelsen Badmintonafd. Aktivitet Kaj Sørensen. formand Troels Christensen kasser James Hansen og Jette Fog.  

Endvidere deltog Nina Dyrhoff Nyegaard og Dennis Hansen repræsentanter fra menighedsrådet, samt Jimmi Hansen fra Seifertdesign. 

Afbud: Peter Grandlev fodboldafd. 

I henhold til dagsorden: 

Pkt. 1. Dialogmøde med Menighedsrådet. 

Jimmi Hansen gav en orientering om mulighederne for at menighedsrådet kan få annoncer og artikler i Tårnborgmagasinet, samt hvad prisen for dette ville være. Det blev besluttet, at DH og NDN ville drøfte mulighederne og pris med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i menighedsrådet og så vende tilbage med en beslutning.  

Pkt. 2. Tilrettelæggelse af mødet den 23, august. 

Der er tilmeldt 20 deltagere. Spisningen starter kl. 18.00 der vil blive serveret smørrebrød, øl og vand. 18.30 byder Troels Christensen velkommen  

Pkt. 3. Godkendelse af referat mødet den 25, maj 2016. 

 Godkendt. 

 Pkt. 4 tilføjelser til dagsordenen. 

Ingen. 

 Pkt. 5. Formanden orienterer. 

Det blev besluttet at TC skulle skrive en ansøgning til aktivitetsudvalget, hvor vi ansøger om kr. 10,000,- til finansering af Tårnborg magasinet i november mdr. 

Vi drøftede behovet for et boldhegn ind mod hallens vinduer. 

Pkt. 6. kasseren orienterer. 

JH har betalt for hjemmesiden kr. 4188,- hovedkassen har pt. kr. 193,352,82.  

Rengøring af klublokalerne forbliver hos de 2 piger fra gymnastikafd.  

JH laver en skrivelse og tager kontakt til vores annoncører vedr. Tårnborg Magasinet. 

Pkt. 7 Nyt fra afdelingerne. 

  1. Gymnastik: Afd. afholder instruktør møde i uge 32. Opstart mandag den 12, september. I programmet fremgår det at der er 3 børnehold med instruktør. 
  1. Fodboldafd: ingen.          
  1. Aktivitet: Der afholdes høstbanko ellers alm. Banko hver torsdag hvor der kommer ca. 140-150 mennesker. 
  1. Badminton: Der bliver åbnet for tilmelding og tider den 12, august. DGI har sat motionisterne i en C række, så TIF forsøger at fremstille deres egen turneringer.  Der er samtidig et godt samarbejde med Hulby badminton. 
  1. + 60. 

Der er pt. 14 medlemmer. BN vil kontakte entreprenør service for at få klippet græsset på krolfbanen 

Pkt. 8 evt. 

Intet. 

Pkt. 9 næste møde. 

Næste møde den 26, oktober 2016 kl. 19.00 i klublokalerne ved Tårnborghallen. 

Mødet sluttede kl. 21.10 

Ref. Jette Fog 

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her