Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 10, december 2015

Fra afdelingerne deltog: Hanna Bohn-Jespersen fra aktivitet. Bjarne Nielsen + 60. Kristian Knudsen og Ove Sandholdt fra svømning, formand Troels Christensen kasser James Hansen og Jette Fog

Afbud: fra Kitt Giltoft, Peter Grandlev og Søren Mikkelsen.

I henhold til dagsorden:

Pkt. 1. Godkendt af referat fra sidste møde.

Godkendt.

Pkt. 2. tilføjelser til dagsorden.

Ingen.

Pkt. 3. Hovedformanden orienterer.

Der er ingen referater fra hovedbestyrelsesmøderne på vores nye hjemmeside, dette bringer JF i orden snarest muligt.

Lokalrådet har spurgt efter nogle navne der vil hjælpe til sommerfesten i juni. TC giver besked til lokalrådet, om at Peter Grandlev el. en anden fodboldmand og TC selv deltager i dette arrangement.

Det nye skilt på Tårnborghallen bliver sat på i næste uge.

Pkt. 4 hovedkasseren orientere.

JH har datoerne for revision i afdelingerne og der er den 19 og 20 januar.

Afdelingerne aftaler selv hvor og hvornår deres årsmøder afholdes.

Generalforsamlingen i Tårnborg idrætsforening vil i 2016 blive den, 23 februar kl 19.00 i klublokalerne i Tårnborghallen. Der vil blive serveret noget smørrebrød.

Pris for annonce tegning i TIF avisen vil blive uændret i 2016.

Pkt. 5 Nyt fra afdelingerne.

  • a) Gymnastik: JH fortæller at de stadigvæk mangler instruktører.
  • b) Fodbold: Ingen.
  • c) Aktivitet: Der har været afholdt julebord, hvor der kom ca.400 Julebanko hvor der var ca. 250 fremmødte. .Lige pt arbejdes der med Revyen. .Hyggeklubben vil i år blive inviteret til generalprøven. .Sponsorerne vil blive inviteret til Revy cafe aften.HBJ efterlyser nogle medie steder, hvor man kan oplyse om de arrangementer der foregår i Tårnborg forsamlingshus. TC tilmelder os ”Korsør info.dk”, som koster kr. 250,- at være medlem af.
  • d)Badminton: Ingen.
  • e)Svømning: Der er et par medlemmer i bestyrelsen, som har forladt afdelingen. KK orienterede om et øget samarbejde med KSL.
  • f) 60 +: Bjarne fortæller at klubben holde juleferie.

Pkt. 6 Næste møde Den 3, februar kl. 19.00 i klublokalerne.

Ref. Jette Fog

Mødet sluttede kl. 21.00.

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her