Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 20, december 2016

Til stede: Formand Troels Christensen. Kasser og Gymnastik James Hansen. Bjarne Nielsen + 60. Søren Mikkelsen Badminton Frans Aktivitet. Ove Sandholdt og Jette Fog.

Afbud: Peter Grandlev fodboldafd.

I henhold til dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 26, august 2016

Godkendt

Pkt. 2. Tilføjelser til dagsorden.

Ingen

Pkt. 3. Formanden orienterer.

 TC har ansøgt Slagelse Kommune om kr. 20.000.00,- til opstart af vores Floorball, men desværre har vi fået afslag.

Vi anbefaler at vi fortsætter med Tårnborgmagasinet vi tager foreløbig 3 nr. derefter drøfter vi igen om vi skal fortsætte.

 Pkt. 4 kasseren at orientere.

Vi accepterer revisionen af regnskabet fra den gamle svømmeafd. (TVS), da formanden Kristian Knudsen var tilstede.

Revision i afdelingerne vil finde sted i januar JH indkalder afdelingerne.

Beholdningen i hovedkassen er der p.t. kr. 282.571.12.

Beholdningen i TIF avisen er der p.t. kr. 3.053.65

 Pkt. 5. Nyt fra afdelingerne.

  1. Der er pt. ca. 50 børn og 2 voksne damehold i gymnastik afd. Der afholdes gymnastikopvisning den 25, marts 2017.
  2. Ingen
  3. Det har været et godt julemarked og afd. har fået god respons på den nye måde borde og stande var sat op på.
  4. Badminton har pt 81 medlemmer. 30, april 2017 slutter badminton afd. sæsonen.
  5. har holdt juleafslutning, hvor der deltog 22 personer arrangementet var gratis og i samarbejde med lokalrådet.

BN fortæller at, den 28, februar afholder DGI Ringsted en dag hvor man kan komme og afprøve forskellige aktiviteter.

Pkt. 6. Økonomiopgørelse ved Ove Sandholdt.

Ove Sandholdt orienterede og fremlagde et fint slut regnskab fra TVS. Der er blevet overført til TIFs hovedkasse kr. 90.000,-

Pkt. 7. Fitness i Tårnborg.

I det nye år og før generalforsamlingen laver vi en markedsundersøgelse og en analyse om hvor meget klublokalerne bliver brugt til andre ting end møder.

Pkt. 8. Eventuelt.

Alle afdelinger skal HUSKE forslag/ emner til POKALER til næste møde.

Floorball og fodbold arrangeres til generalforsamlingen. TC/JH sørger for annonce til Korsør Posten

BN sørger for morgenmad og fortæring til generalforsamlingen.

Pkt. 9. Næste møde.

Onsdag den 1, februar kl. 19.00 i mødelokalerne. 

Mødet sluttede kl. 19.45

Ref. Jette Fog

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her