Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 25, maj 2016

Fra afdelingerne deltog: fra aktivitet. Bjarne Nielsen + 60. Peter Grandlev fra fodbold. Krestian Knudsen svømmeafd. Aktivitet Kaj Sørensen. formand Troels Christensen kasser James Hansen og Jette Fog

Afbud: Søren Mikkelsen. Badmintonafd.

I henhold til dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 7, april

Godkendt.

Pkt. 2. tilføjelser til dagsorden.

Ingen.

Pkt. 3. Hovedformanden orienterer.

TC spurgte PG om forberedelserne til sommerfesten på sportspladsen den 11, juni er på plads. Deadline for Tårnborgavisen er 15, juni med udgivelse den 31, juli 2016. Det er kun idrætsforeningens informationer i Tårnborgavisen.

Pkt. 4 hovedkasseren orientere.

Der er en forvirring/misforståelse omkring godtgørelse fra tidligere TIF annoncører. Det vil TC undersøge og berette om til næste møde.

Pkt. 5 Nyt fra afdelingerne.

a) Gymnastik: Afd. Har fået en instruktør til at tage sig af de ældre damer! ung pige vil gerne prøve at starte noget hip hop – en anden ung vil forsøge med akrobatik. Karin har som sædvanlig motionsholdet.

b) Fodboldafd: Mangler piger til U 12 holdet. Har haft en god oplevelsestur til Brøndby stadion, hvor alle de unge mennesker fik en god rundvisning i Brøndby klubben.

c) Aktivitet: PT. Er det banko hver torsdag. Afd. vil være på idrætspladsen og sælge lotteri den 11, juni.

d) Badminton: Ingen.

e) Svømning: Har sammen med Korsør & Slagelse afholdt klubmesterskab. I maj mdr. er der en planlagt en familedag med strandsjov mm. I sommerferien vil der blive en Aqua camp.

f) 60 +: BN fortæller at Petanq banen ofte er ødelagt når de kommer om tirsdagen.

Pkt.6 Vedtægtsændring vedr. bankforbindelse og nye kasserer:

Taget til efterretning.

Pkt. 7 Drøftelse af DGI materiale (se vedhæftede)

23, august afholdes ei møde, hvor 2 medlemmer fra hver afd. SKAL deltage. Hovedbestyrelsen vil denne aften være vært ved lidt spisning.

Pkt.8 Evt.

Intet.

Pkt. 9 Næste møde.

Onsdag den 10, august kl. 19.00 i Tårnborghallens klublokaler.

Mødet sluttede kl. 20.40

Ref. Jette Fog

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her