Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 26, oktober 2016

Fra afdelingerne deltog: Bjarne Nielsen + 60. Søren Mikkelsen Badmintonafd. formand Troels Christensen kasser & Gymnastik James Hansen og Jette Fog.

Afbud: Peter Grandlev fodboldafd. Kaj Sørensen aktivitet.

I henhold til dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 10 august 2016

Godkendt

Pkt. 2. Tilføjelser til dagsorden.

Ingen

Pkt. 3. Formanden orienterer.

For at få op startet vores FLOORBALL vil TIF Troels Christensen sender en ansøgning til Slagelse kommune på kr. 20.000,- som skal dække udgiften til undervisning og instruktør Jens Hagbarth fra DGI. Der vil udover TIF også blive et samarbejde med skolen og dennes gymnastiklærere.

TIF har modtaget kr. 10.000,- fra OK Benzin, som er udleveret til fodbold afdelingen.

Fra lokalrådet er der kommet en forespørgsel, om lokalrådet kunne deltage med at sælge benzin kort og på den måde dele indtægten med fodboldafd.

Hovedbestyrelsen har besluttet at fodboldafd. Alene står for salget af benzin kort og derfor også får indtægten.

TC har været til møde med Elevrådet fra Tårnborg skole og Finn V. Pedersen vedr. Det at være barn og ung i Tårnborg området. (se vedhæftede bilag)

Pkt. 4 kasseren at orientere.

Vi har modtaget kr. 10.000,- fra aktivitet udvalget. Der er i år brugt kr. 60.000,- af hovedkassen. Der bliver udsendt regning til afdelingerne. Sidst i november vil vi modtage slutbeløbet fra den udmeldte svømmeafd.

Beholdningen i hovedkassen er der p.t. kr. 188.162,12

Beholdningen i TIF avisen er der p.t. kr. 20.164,-

Pkt. 5. Nyt fra afdelingerne.

  1. Der er desværre alligevel ikke blevet noget Sumba og Hip Hop hold i år. Der er 1 motionsmix, motionsdame, rollinger og et akrobatik hold (6-15 år)
  2. Ingen
  3. Ingen
  4. Badminton har haft problemer med tilmeldingerne, som ikke er løst, men der arbejdes på måske en anden løsning. Der er ca. 90 medlemmer, og det er lidt uvist p.gr. ovennævnte problemer tilmeldingerne.

Der er et godt samarbejde med Hulby og Boeslunde badminton klubber.

Der trænes i Tårnborghallen mandag fra kl. 18.00 – 22.00 (Fællestræning fra 19.00 – 22.00)  

Onsdag Kl.18.00 – 20.00

Fredag Kl. 16.00 – 18.00

  1. Mødes hver tirsdag kl. 10.00 – 12.00 der er blevet motioneret/spillet udendørs til nu. Bjarne fortæller at der er fjernet en tavle fra kælderen.

Pkt. 6. Kidsvolly (Vemmelev)

TIF vil gerne finde ud af om der vil være interesse for at spille Kidsvolly i Tårnborg hallen. Det kan lade sig gøre fordi vi er så helsige, at Finn V. Pedersen fra VSG og I`s vollyafdeling har sagt ja til at tilbyde træning og instruktion i denne børneaktivitet to eftermiddage i januar: onsdag den 11, januar og 18, januar kl. 16.30 – 17.30 (begge dage)

Alle børn fra 1-6 klasse er velkomne til at komme og prøve om det er noget de kunne tænke sig at gå til.

Når de to intro-dage er afviklet vil TIF tage stilling til om der er basis for at aktiviteten skal fortsætte.

Pkt. 7. Eventuelt.

Evaluering med lokalrådet om sommerfesten. Næste sommerfest er sat til 17, juni 2017.

Vi skal have svømmeafd. slettet på vores hjemmeside.    

Det er vigtigt at alle deltager eller sender en suppleant til vores hovedbestyrelsesmøder.

Husk der er generalforsamling den 25, februar fra kl. 10-12

Pkt. 8. Næste Møde.  

Tirsdag den 20, december kl. 18.00 i Forsamlingshuset, hvor vi spiser lidt julemad.

Mødet sluttede kl. 20.55.

Ref. Jette Fog

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her