Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 3, februar 2016

Fra afdelingerne deltog: Hanna Bohn-Jespersen fra aktivitet. Bjarne Nielsen + 60. Søren Mikkelsen Badminton. Peter Grandlev fodbold. Krestian Knudsen svømning. formand Troels Christensen kasser James Hansen og Jette Fog

Afbud: fra Kitt Giltoft

I henhold til dagsorden:

Pkt. 1. Godkendt af referat fra sidste møde.

Godkendt.

Pkt. 2. tilføjelser til dagsorden.

Generalforsamlingen. James bestiller smørrebrød fra forsamlingshuset, det praktiske, omkring generalforsamlingen er aftalt.

Pkt. 3. Hovedformanden orienterer.

TC spørger/orientere om afdelingerne har fået tilsendt et tlf. nr. fra Slagelse kommune, som skal bruges i tilfælde af reparationer omkring hallen.

TC beretter, som tidligere nævnt arrangere lokalrådet et “by/sportsstævne den 11 juni, som skal foregå omkring Tårnborghallen. Fodboldafdelingen vil i samråd med lokalrådet blive medarrangører ved dette. Peter Grandlev tager det op i fodboldafdelingen.

Pkt. 4 hovedkasseren orientere.

Status quo

Pkt. 5 Nyt fra afdelingerne.

a) Gymnastik: status quo

b) Fodboldafd: Efterlyser flere børn der vil spille fodbold til både pige og drenge hold.

c) Aktivitet: Pt. er det revyen som der arbejdes med, hvor billetsalget går godt ligeledes går det godt med deltagere til Banko spillet.

d) Badminton: Afd. har det samme antal spillere som sidste år. Dog er der ingen ungdomsafdeling. Afd. har et godt samarbejde med Hulby og Vemmelev.

e) Svømning: Krestian gav en fyldestgørende forklaring om at fusionere sig med Vemmelev og Korsør svømmeklub. De tre klubber har holdt et møde om vedtægter og navn på den nye klub, som kommer til at hedde Svøm Korsør.

f) 60 +: BN har ansøgt Kommunen om tilladelse til at lave en krolfbane ved Tårnborghallen og har fået tilladelse dertil, vi skal dog selv vedligeholde banen. BN efterlyste hvad der sker omkring vores tanke om at lave et “fitness” rum i kælderen. Vi besluttede, og var enige om at rummet i kælderen, som det er nu ikke er egnet til et “fitness” rum.

Pkt. 6 TIF avisens økonomi:

JH overflytter fra hovedkassen til TIF avisen, Hvis der mangler penge til TIF avisen. Vi afventer at hører nyt fra folkene omkring sammenlægning af TIF avisen og kirkebladet.

Pkt. 7 Facebook:

TC kontakter Steffen om at få oprettet en Facebook grubbe der linkes til vores hjemmeside og at det skal oprettes i et album.

Pkt.8. Indstilling til pokaler:

Er på plads se næste referat.

Pkt. 9. Evt.

Intet.

Pkt. 10 Næste møde:

Torsdag den 7, april 2016 Kl. 19.00 i Klublokalerne.

Mødet sluttede kl. 21.00

Ref. Jette Fog

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her