Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 7, april 2016

Fra afdelingerne deltog: fra aktivitet. Flemming Frede. Bjarne Nielsen + 60. Søren Mikkelsen Badminton. Henrik Olsbro fra fodbold. formand Troels Christensen kasser James Hansen og Jette Fog

Afbud: fra Krestian Knudsen

I henhold til dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

Pkt. 2. tilføjelser til dagsorden.

Den nye bestyrelse i Aktivitetsafd. har nogle problemer med deres konti i banken, og det kræver en vedtægtsændring for at bringe det i orden. Hovedbestyrelsen besluttede, at give James Hansen fuldmagt til at aktivitetsafd. kan benytte en af vores i forvejen ubrugte konti.

Pkt. 3. Hovedformanden orienterer.

TC har været til møde i SIR, næsten alle klubber melder om medlems nedgang.

Pkt. 4 hovedkasseren orientere.

JH meddeler at TIF har en god økonomi. TIF avisen har penge nok til næste udgivelse af avisen.

Pkt. 5 Nyt fra afdelingerne.

a) Gymnastik: status quo, dog er der kommet en instruktør tilbage til byen, som vil tage sig af nogle børnehold fra næste sæson.

b) Fodboldafd: Opstart af 5 ungdomshold både piger & drenge. 2 veteranhold 1 senior hold, som spiller i DGI regi. Den 24, april tager ungdomsafdelingen i bus til Brøndby for at få en rundvisning og se fodbold.

c) Aktivitet: Pt. er det banko som der bruges tid på der er mange mennesker der spiller banko hver torsdag, og der er også mange hjælpere, som møder op.

d) Badminton: Har fået tildelt de haltimer, som de havde ønsket. Der mangler bestyrelsesmedlemmer, og der vil derfor blive indkaldt til nyt årsmøde.

e) Svømning: Ingen fremmødte.

f) 60 +: Det går rigtig godt og krolfbanen er klar og tages snart i brug. Ligeledes er petang banen blive klar til den nye sæson.

Pkt. 6 Hvordan håndtere vi lukningen af aktiviteten svømning:

Hovedbestyrelsen har besluttet, at tiltræde svømnings forslag om den samlede egenkapital i 3, hvoraf TIF modtager 1/3, VSG&I modtager 1/3, og svømning i form af den nye forening SVØM Korsør, modtager 1/3.

Pkt. 7 Frivilligt arbejde i TIF

BN kontakter DGI – vi vil prøve at reorganisere TIF.

Pkt.8. Tårnborg magasinet:

Hovedbestyrelsen besluttede at “Tårnborg Magasinet” skal produceres i samarbejde med lokalrådet.

Pkt. Badminton:

Der bliver indkaldt til 2. generalforsamling.

Pkt. 10 Eventuelt:

Ved Generalforsamlingen blev der uddelt pokaler til: Hanne Sørensen Aktivitet og Birthe Nielsen Gymnastik.

Pkt. 11 Næste møde:

Onsdag den 25, maj kl. 19.00, hvor der også vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Mødet sluttede kl. 21.30

Ref. Jette Fog

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her