Referat fra hovedbestyrelsesmøde onsdag den 1, juli 2015.

Fra afdelingerne deltog: Hanna Bohn Jespersen Bjarne Nielsen, samt James Hansen Jette Fog og Troels Christensen.

Afbud fra: Kitt Giltoft – ingen mødt fra fodbold, badminton og svømning.

I henhold til dagsordenen:

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde torsdag den 19, marts 2015.

Godkendt.

Pkt. 2

Ingen.

Pkt. 3. Hovedformanden orientere:

Troels Christensen har været på skolen og fortælle, om de muligheder eleverne har, som kunne tænke sig at gå i ”lære” som medhjælpene instruktører i de forskellige sports grene, som de ønsker at deltage i. Der er pt. 3 skoler i Slagelse kommune, som medvirker i dette projekt bla. Tårnborg skole.

Pkt. 4 Hovedkasseren orientere:

Overskuddet fra Nytårsløbet på kr. 1734,- er overført til TIF avisens drift. Der er pt. Et underskud i hovedkassen på kr. 20,484,- til der kommer kontingenter ind til september.

Pkt. 5 Nyt fra afdelingerne.

a) Er i gang med at lave plan for ny sæson. Pt. Er der desværre ingen leder til børneholdene. Der er 4 voksenhold og her er der instruktører til. Det blev besluttet at Nytårs løbet også skal være i 2015.

b) Ingen

c) Ingen

d) Der arbejdes med Banko hver torsdag.

e) Ingen

f) Der er ikke mange medlemmer, men Bjarne tror på flere når der startes op igen 4, august. Det vil fra denne dato fremover være hver tirsdag.

Pkt.6. NY Hjemmeside.

Der var en gennemgang af den nye hjemmeside mangler, og kommentarer blev noteret og vil blive ændret. Dette tager Troels sig af.

De årlige hjemme side udgifter vil blive lagt i TIF avisens regnskab.

På opfordring blev det besluttet at ansøge aktivitetsudvalget om kr. 5000,- til opstart af den nye hjemmeside.

Den ny hjemmeside har deadline den 1, august. 2015

steffen(a)yoursolution.dk tlf. 42 33 05 00

Dette er mail adr. og tlf. nr. til den som skal have ændringer til hjemmesiden, fra den 1, august.

Afdelingerne har selv ansvar for at få opdateret Jeres side med nyhederne i måtte have.

Pkt. 7 Oplæg til ”synlighed” i Korsør Posten.

Troels tager en snak med Karen fra lokalområdet.

Pkt. 8 eventuelt.

Ingen.

Pkt. 9 Næste Møde.

Torsdag den 17, august kl. 19.00 i Tårnborghallen.

Mødet sluttede kl. ca. 21.15.

Ref. Jette Fog

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her