Referat fra hovedbestyrelsesmøde onsdag den 13, september 2017

Fra afdelingerne deltog: Henrik Olsbro fra fodbold. James Hansen Hovedkasser og gymnastik. Kaj Sørensen fra aktivitet. Bjarne Nielsen + 60. Søren Mikkelsen fra badminton, formand Troels Christensen og Jette Fog

Troels Christensen bød velkommen, mødet startede kl. 19.05.

Før hovedbestyrelsesmødet havde vi en foreløbig evaluering med DGI`s Steen Ulrik Hansen omkring Floorball.

Herefter kl. 20.00.

I henhold til dagsorden:

Pkt.1 Godkendelse af referat fra den 14, juni 2017.

Godkendt.

Pkt. 2 Tilføjelse til dagsorden.

Ingen.

Pkt. 3 Fra hovedformand.

TC kontakter Finn Vedel omkring det videre samarbejde om Kids Volley.

Pkt. 4. Fra hovedkasse

JH har betalt for annoncer. TC søger aktivitetsudvalget om kr. 25.000,- til betaling af bander til Floor Ball.

Der er pt i hovedkassen kr. 175.680,10 og i TIF avisen kr. 26.289,60

Pkt. 5. Kort fra afdelingerne.

  • Der er i år et forældrebørne hold. Et springhold fra 5-8 år og 9-15 år. Ellers ikke noget nyt.
  • Afd. Har været i Parken og set Polen-Danmark, en rigtig god dag. HO lovede at sende et notat til næste Tårnborgmagasin om turen. Der er kommet et nyt serie 6 hold. Der vil blive arrangeret fodbold i hallen fra kl. 10.00 – 14.00.  Brugsen har kontaktet HO om salg af benzin kort mandag den 5 november fra kl. 14.00 – 17.00. HO prøver at få flyttet denne dato til en evt. lørdag.
  • Pt. er det banko som afd. Bruger tid på næste arrangement er jule Bazar, som der er begyndt at komme henvendelser til.
  • Mindetavlen er bestilt hos EA Guld & sølv. Afdelingen er kommet godt i gang med tider, tilmeldinger og betaling. Der er pt. 77 medlemmer.
  • BN der 15-16 deltager hver tirsdag. Afd. har købt en ny rullekøling ligeledes har BN søgt nogle fonde til køb af et BOWLS spil.

Pkt. 6. TIF – gavekort til konfirmander.

Vi fortsætter med KUN konfirmander fra Tårnborg Kirke.

Pkt. 7. Eventuelt.

Vores FB side skal redigeres så man der kan se at man skal tilmelde sig div. aktiviteter via vores hjemmeside.

Pkt. 8. Næste møde.

Tirsdag den 5, december kl. 17.30 i forsamlingshus.

Mødet sluttede kl. ca. 21.00

Ref. Jette Fog

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her