Referat fra hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 5, december 2017

Vi holdt møde i Tårnborg forsamlingshus.

Fra afdelingerne deltog: Henrik Olsbro fra fodbold. James Hansen Hovedkasser og gymnastik. Bjarne Nielsen + 60. Søren Mikkelsen fra badminton, formand Troels Christensen og Jette Fog

Kaj Sørensen fra aktivitet var ikke tilstede.

Troels Christensen bød velkommen, mødet startede kl. 17.30

I henhold til dagsorden:

Pkt.1 Godkendelse af referat fra den 13, september 2017.

Godkendt.

Pkt. 2 Tilføjelse til dagsorden.

Ingen.

Pkt. 3 Fra hovedformand.

TC kunne fortælle at JF har tilsendt ham en mail, hvor hun skriver, at hun stopper som sekretær ved næste generalforsamling.

Pkt. 4. Fra hovedkasse

JH sender datoer, samt tidspunkter til afdelingerne om revidering af regnskaberne. Endvidere laver JH et budget for året 2018.

Pkt. 5. Kort fra afdelingerne.

intet nyt gymnastikken kører stille og roligt.
Serie 5 holdet spiller inden dørs om fredagen. Nogle U 9&10 spiller fra Storebælt IF har ønsket at skifte til TIF, HO har talt med folk fra Storebælt IF, men har pt ikke hørt noget yderligere. U 15 mangler trænere.
De ældre spiller indendørs fodbold om lørdagen.

HO blev kontaktet af Thomas fra brugsen, at aftalen mellem OK og TIF’s fodbold afd. var opsagt, men det viste sig så at efter HO havde kontaktet hovedkontoret i OK, at kontrakten/aftalen ikke er opsagt og kører videre som før.

Ingen fremmødte

SM fortæller at det går godt i badminton afd. der er pt 84 medlemmer, som er en lille fremgang. Afd. har samarbejde med Hulby & Boeslunde og en anelse med Vemmelev.

En lille fremgang pt. 22 medlemmer. 19, december er der juleafslutning. BN søgte hjælpere til Åben hal arrangementet, og fik tilslutning til dette. Så der arbejdes videre med dette og BN offentliggøre arrangementet på FB og ved opslag i brugsen.
Pkt. 6. DGI. Kick – start camp.

Vil blive drøftet senere.

Pkt. 7. TIF avis/Tårnborgbladet.

Pt. har lokalrådet i Tårnborg ansvar for fællesbladet. TIF vil købe sig ind med plads i bladet med 3 sider.

Pkt. 8. Generalforsamling.

Afdelingerne holder møde kl. 09.30 Hovedgeneralforsamling kl. 11.00.

Pkt. 9. Evt.

Ingen.

PKT. 10 Næste møde.

Tirsdag den 23, januar kl. 19.00 i klublokalerne Tårnborg hallen.

Mødet sluttede kl. ca. 21.00

Ref. Jette Fog

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her