Referat fra hovedbestyrelsesmøde torsdag den 19, marts 2015

Fra afdelingerne deltog: Hanna Bohn Jespersen fra aktivitet, Bjarne Nielsen fra + 60, Peter Grandlev fra fodbold, Søren Mikkelsen fra Badminton, Kit Giltoft fra gymnastik, samt kasser James Hansen formand Troels Christensen og Jette Fog.

Ingen mødt fra svømmeafd.

Troels Christensen bød velkommen til mødet som startede ca. 19.00

I henhold til dagsordenen:

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde mandag den 19, januar 2015.

Godkendt.

Pkt. 2 Ingen .

Pkt. 3 Hovedformanden at orientere: .

Vinduer i hallen vil blive udskiftet i uge 13-14.

Ved sidste møde blev det besluttet at formanden skulle arbejde videre sammen med skolen at få oprettet et ”valghold” på skolen, hvor eleverne skulle i lærer, som ” junior trænerer” til gavn for afd. i idrætsforeninger. Dette vil blive fra næste skoleår tilbudt 3 skoler i Slagelse kommune. .

Ligeledes arbejder SIR (Slagelse idræts råd) på at få unge mennesker inddraget i alt det praktiske inde for idræt. .

Det blev besluttet at Karen Holst Carlsen fra lokalområdet får udleveret en nøgle til klublokalerne. Troels Christensen får en underskrift ved udlevering af nøgle til Karen H Carlsen. .

Bjarne Nielsen taler med Henrik Kjærside, om at få lavet en kalenderside på TIF hjemmeside, hvor der kan reserveres tider af mødelokalerne. .

Pkt. 4 Hovedkasseren at orientere: .

James Hansen overtager kassen 1, april 2015.

Pkt. 5 Nyt fra afdelingerne. .

a) Gymnastikken: Gymnastik opvisning den 28, marts, foregår i et helt nyt ”Cirkus” koncept. Der er blevet holdt afslutning for instruktørerne. Kit efterlyser et tjek på højtalerne i gymnastiksalen, da Kit mener de er meget dårlige. Troels Christensen prøver at finde en løsning og melder tilbage.

b) Fodbold: Afd. holder møde på tirsdag 24, marts. De arbejder på at få lavet en brochure for at skaffe flere trænere. Afd. udendørs træningen efter påske, hvis græsbanerne er blevet åbnet.

c) Aktivitet: Afd. har haft en travl periode med revy. Skal til gymnastikopvisningen og sælge lotteri. Der afholdes fødselsdagsbanko den 7, maj. Der skal indkøbes nye bankokort.a)

d) Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af 3 medlemmer. Afslutning den 29, april. Der skal søges nye haltimer senest 1, april.b)

e) Bjarne fortæller, at der er ikke meget optimistisk at fortælle om afd. måske fordi arrangementet er flyttet fra tirsdag til onsdag dette er årsagen til at 3 medlemmer ikke deltager længere.

Pkt.6 Evaluering af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev drøftet. .

Pkt. 7 Registrering af mødelokaler.

Se under formandens orientering. .

Pkt. 8 Rengøring af klublokaler: .

Dette er pt. Gymnastikafd. som tager sig af dette, eg det er der ingen ændring på pt. Bjarne Nielsen har fået accept på at sælge sofa gruppen i klublokalet, samt nogle borde og stole i kælderen. .

Pkt. 9 Foreningsfitness. .

Det blev besluttet at tage det op til efteråret. Troels laver et udkast til næste møde. (gratis tilbud til prøve medlemmer) .

Pkt. 10 Eventuelt. .

HUSK ALLE AFD. AT GIVE HENRIK KJÆRSIDE BESKED OM EVT. ÆNDRINGER I FORHOLD TIL JERES BESTYRELSE SÅ DET KAN KOMME PÅ HJEMMESIDEN. .

Pkt. 11 næste møde. .

Den 10, juni 2015 kl. 19.00 i mødelokale. .

Mødet sluttede kl. ca. 21.20.

Ref. Jette Fog.

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her