Referat fra ordinær generalforsamling i Tårnborg Idrætsforening lørdag den 25, februar 2017.

Formanden Troels Christensen bød velkommen til generalforsamlingen.

I år var der arrangeret morgenkaffe med brød for alle fremmødte, samt ”Åben hal for børneaktivitet FLOORBALL” mens afdelingerne holdt årsmøder.

I hallen var der ca. 60 børn & voksne, som hyggede sig med Floorball. Til generalforsamlingen var der 36 fremmødte.

I henhold til dagsorden.

Pkt. 1 valg af dirigent & stemmetællere.

Karsten Johansen blev valgt som dirigent

Karin, Bjarne og Jørgen blev valgt som stemmetællere.

Pkt. 2 Fremlæggelse & godkendelse af formandens beretning.

Beretningen godkendt.

Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

1 stemte imod.

Pkt. 4 afdelingernes kort beretning.

Generelt kan alle afdelingerne godt ønske sig nogle flere medlemmer, der arbejdes flittigt på at øge medlemstallet

Pkt. 5. Behandling af indkomne forsalg.

Ingen

Pkt. 6 Forelæggelse af foreningens virke og budget for indeværende år.

Godkendt.

Generalforsamlingen gav samtykke til der bliver arbejdet videre med oprettelse af en fitness afd. Klublokalerne i hallen må IKKE inddrages til fitness lokaler.

Pkt. 7. Valg af bestyrelse i henhold til TIF`s § 5.

  1. James Hansen blev genvalgt som kasserer
  2. Jette Fog blev genvalgt som hovedsekretær/suppleant.
  3. Tage Bohn-Jespersen blev genvalgt.
  4. Som tidligere.
  5. Fanebære: afdelingerne udpeger selv en fanebærer når der er behov.

Pkt. 8. Eventuelt.

Uddeling af pokaler.

  1. Årets leder: Ingen
  2. Solidaritets pokal: Martin Christensen
  3. TGF pokalen: Ingen
  4. Årets sportsudøver: Ingen
  5. I år blev Lillian Johansen udnævnt, som æresmedlem i Tårnborg Idrætsforening. Et stort tillykke med det.

Hanne Sørensen og Birthe Nielsen fik en erstatningsgave.

Karsten Johansen takkede for en god ro og orden under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 12.30

Dirigent: Karsten Johansen

Sekretær: Jette Fog

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her