TIF referat 6 februar 2024

Referat af mødet den 6. februar 2024.

Tilstede: Alle fornær James og Kaj

Dagsorden
1: Fra formanden
– Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt,

Vedr. generalforsamlingen:

Mathias Teglbjærg Foreningskonsulent DGI Midt og Vestsjælland Taler ved morgenkaffen om: Hvilke nye idrætter hitter i 2024 og frem? samt svare på relevante DGI udfordringer

– Uddeling af hæderspriser ved årsmødet.

Jonna Egede Jakobsen indstilles til Solidaritets Pokalen 2024.

– Godkendelse af budget for hovedforeningen 2024.

Godkendt
– Godkendelse af formandens årsberetning.
Godkendt
Gennemgang af indkaldelse og øvrigt materiale til generalforsamlingen Godkendt.

2: Nyt fra foreningerne (hvis der er noget siden sidst)

Fra TIF Water 365:
Trelleborg Fonden, LAG Slagelse, Slagelse fritidsafdeling og vores egen aktivitetsafdeling i TIF støtter badebro projektet – i alt samlet set må 200.000 kr.

Kommunen støtter med driftstilskud i 2 år. Vi forsøger at undgå Kystdirektoratet.

Udvalget for Teknik og Plans beslutning (Ordlyd):

Tårnborg Idrætsforening får en 2-årig forsøgsperiode får driftstilskuddet (38.000 kr. årligt) under forudsætning af, at der gives tilladelse til broen.
Der udarbejdes en driftsaftale med Tårnborg Idrætsforening herunder årlig aflæggelse af driftsregnskab. Såfremt midlerne ikke bruges, skal de returneres til Slagelse Kommune.

Der evalueres efter 2 år fra broens ibrugtagning.

Fra Floorball:
Der er nogen der har været inde og rode i floorballs rekvisitter

Ellers intet.

3: Hjemmesiden, forslag fra Steffen Christensen

Ændring af facebooksiden til “normalt” udseende.
Steffen fremlagde den nye hjemmeside, som blev godkendt.
Alle skal sende friske billeder til Steffen så den kan komme op at køre efter generalforsamlingen.

4: Eventuelt

TIF gir en velkomstgave til SPAR Ønske om billard og dart i kælderen Der skal gøres noget ved lokalet Tæppe, maling, mm..

Jørgen R kommer med en plan Skal kunne bruges til alle Hyggerum mm.

Således opfattet.

Troels Christensen sekretær

Kontakt

Søren Mikkelsen

Facebook side

Vi deler nyheder og meget mere på vores Facebook side. Find den her